Wie zijn wij? - KAN bouwen

Wie zijn wij?

Het KAN platform wordt aangestuurd door een kerngroep en een stuurgroep. De kerngroep richt zich op de beleidsmatige gang van zaken. De stuurgroep bestaat uit voorlopers van  deelnemende bedrijven en groenexperts. Zij sturen inhoudelijk op onderwerpniveau. 

Kerngroep KAN
Eva Baron, Ministerie van IenW
Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer
Claudia Bouwens, NEPROM
Jan Fokkema, NEPROM
Danielle Freriks, Ministerie van BZK
Eric Gerritsen, RVO
Jelle de Jong, IVN Natuureducatie
Sandra Kessels, Ministerie van BZK
Marcelina Leigh, Ministerie van LNV
Jannes van Loon, WoningBouwersNL
Coen van Rooyen, WoningBouwersNL
Hans Savelkouls, Ministerie van BZK
Annemette Scheltema, Ministerie van IenW
Helen Visser, Bouwend Nederland
Isabelle Vreeke, Ministerie van LNV

Stuurgroep KAN
Claudia Bouwens, NEPROM
Danielle Freriks, Ministerie van BZK
Martijn van Gelderen, BPD
Lodewijk Hoekstra, NL Greenlabel
Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed
Chris Ridderbos, De Alliantie Ontwikkeling
Coen van Rooyen, WoningBouwersNL
Marcel de Ruiter, VanWonen Vastgoedontwikkeling
Hans Savelkouls, Ministerie van BZK
Robbert Snep, WENR/WUR
Paul Splinter, ERA Contour
Helen Visser, Bouwend Nederland
Frank Vonk, AM
Louise van de Worp, Van Wijnen
Christine Wortmann, Primum

Partners