Klimaatadaptatie in Nederlandse steden; Waar staan we eigenlijk? - KAN bouwen

Klimaatadaptatie in Nederlandse steden; Waar staan we eigenlijk?

Dit blog van Floris Boogaard verscheen eerder op straatbeeld.nl

Floris Boogaard is lector ruimtelijke transformaties aan de Hanze Hogeschool Groningen en werkzaam bij Deltares. In zijn expertblog vertelt hij over klimaatadaptatie in Nederlandse steden; Waar staan we eigenlijk?

Droogte, hittestress en wateroverlast veranderen ons straatbeeld. Om schade te voorkomen moet water meer plaats krijgen met meer ‘blauw en groen’ voor onder andere lagere temperaturen en betere luchtkwaliteit en biodiversiteit. Ruimte is echter schaars in druk stedelijk gebied dus bestaande perken en parken worden speel- en infiltratievelden. Een parkeerplaats verdwijnt voor een raingarden, een grasveld wordt een wadi. De skatebaan is ook een markt- en waterplein. Er zijn bomen geplant op loopafstand van het witgeschilderde bejaardentehuis. De buurvouw haalt een tegel uit de tuin voor de gratis plantjes van de gemeente, die ze water geeft uit haar gratis regenton terwijl een vlinder over de waterbergende schutting vliegt. Ik zet vermoeid mijn koffer in de gang na 14 uur vliegen en denk, het gaat goed in Nederland… Maar waar staan we eigenlijk?

‘Elk voorbeeld van klimaatadaptieve oplossingen wordt door mij en diverse vakgenoten of vakidioten op climatescan.nl gezet’

Een nationaal overzicht van alle klimaatadaptatie ontbreekt, maar elk voorbeeld wordt door mij en diverse vakgenoten of vakidioten op climatescan.nl gezet. Meer dan 3000 projecten in Nederland en dit is nog maar een (klein) deel van wat er al is. Meer dan 500 woonwijken met wadi’s verspreid over Nederland, meer dan 250 doorlatende straten en het is een klus om de installatie van groene daken en kleine successen van operatie steenbreek bij te houden. We zijn goed bezig maar we zijn er nog lang niet. En ook al hebben we straks elke vierkante centimeter benut dan is er ook nog de zorg of deze voorzieningen op lange termijn blijven functioneren. De hitte, droogte en wateroverlast opgave vragen om veel groter ruimtebeslag dus we moeten creatief zijn in de openbare ruimte en de private terreinen: van particulier tot bedrijventerrein. Bewustwording van deze opgave doen we samen. Samenwerken moeten we soms nog leren. Leren van goede voorbeelden terwijl we meer kunnen leren van voorbeelden waar het mis ging. Leren delen. Leren van internationale voorbeelden. Bewustwording en onderzoek naar langzame processen die we niet met het blote oog zien zoals dichtslibbing en vervuiling van water en bodem bij infiltratie. En ik begon zo positief…

En dat ben ik ook, het is nog maar 25 jaar geleden dat de eerste infiltratievoorzieningen grootschalig de grond in gingen. We hebben veel geleerd en samengewerkt, mooie innovaties en implementaties lijken bijna exponentieel toe te nemen in Nederland op climatescan.nl. Tijdens onderzoeken waarbij we wadi’s en doorlatende verhardingen onder water zetten geniet ik van de gesprekken met bewoners die beginnen met ‘U bent zeker van de gemeente!’ en eindigen met ‘wat leuk, dat wist ik niet’. Enthousiasme is gelukkig ook besmettelijk. Deel uw ervaringen en kennis.

We zijn goed bezig, maar we zijn er nog niet.