Kennis & Inspiratie - KAN bouwen

Praktische kennis en inspiratie voor projectontwikkelaars en bouwbedrijven

Het KAN platform verzamelt en verspreidt praktijkgerichte kennis. Zonodig wordt er een vertaalslag gemaakt om bestaande informatie beter af te stemmen op de behoeften van onze achterban.

In het onderdeel ‘Kennis & Inspiratie’ vind je actuele, praktijkgerichte informatie over klimaatadaptief bouwen mét de natuur. En we verzamelen inspirerende voorbeeldprojecten.

KAN publicaties
Als deelnemers aan het KAN platform een bepaald knelpunt verder willen uitdiepen dan vormen we een themagroep, bestaande uit experts en praktijkprofessionals. De themagroep krijgt de opdracht om oplossingen in kaart te brengen. Hier rolt meestal ook een factsheet of brochure uit.

Maatregelen op gebiedsniveau
Geannoteerde links naar actuele publicaties en websites.

Maatregelen op kavelniveau
Geannoteerde links naar actuele publicaties en websites.

Voorbeeldprojecten
Inspirerende projecten van deelnemers aan het KAN platform.