Privacy - KAN bouwen

Pagina bekijken

Privacy statement

Hierbij informeert het KAN platform jou over het privacybeleid.

Persoonsgegevens: wie, wat en waarom?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen in dienst bij onze deelnemers, deelnemers aan onze evenementen, zakelijke contacten en andere geïnteresseerden. We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor zover beschikbaar kunnen wij jouw voor- en achternaam met eventueel bedrijfsnaam en functie, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, overige sociale media gegevens en post- en IP-adres verwerken.

Wij doen dit om onze deelnemers en anderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo houden we je bijvoorbeeld op de hoogte van onze activiteiten en andere interessante informatie over het platform of het vakgebied. En maken wij een eventuele registratie en factuur in orde voor evenementen of bijeenkomsten. In dat kader ontvang je ook onze email-nieuwsbrieven. Je kunt je altijd uitschrijven, als je die niet meer wilt ontvangen. Dat kan via de link beschikbaar onder aan iedere mailing.

Het KAN platform bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om dit doel te realiseren.

Gegevensverstrekking aan derden
Het KAN platform verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Bewust en beveiligd
Het KAN platform en haar medewerkers zijn zich bewust van het belang van het onderwerp privacy en handelen daarnaar. Daarom neemt het KAN platform passende organisatorische en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo proberen wij te voorkomen dat die misbruikt, onbevoegd ingezien, ongeoorloofd gewijzigd of ongewenst openbaar gemaakt worden of verloren raken. Mocht er onverhoopt iets mis gaan met de verwerkte persoonsgegevens, gelden er interne procedures en handelen wij conform relevante wetgeving.

Statistieken over het gebruik van onze sites
Het KAN platform gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden. De verkregen informatie wordt inclusief het IP-adres van jouw computer opgeslagen op servers van Google buiten Europa; in de Verenigde Staten. Google geeft ons een terugkoppeling over het gebruik van onze sites. Het privacybeleid van Google is hierop van toepassing. Het KAN platform heeft geen invloed op het gebruik en de verwerking van de gegevens door of namens Google.

Correcties en klachten
Wil jij je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren, verwijderen of overdragen? Stuur dan een mail naar info@kanbouwen.nl. Je hoort binnen vier weken na ontvangst van je verzoek van ons.
Voor overige suggesties, vragen, bezwaren of meldingen kun je ons ook via info@kanbouwen.nl benaderen.

Onze overige contactgegevens zijn:
Westeinde 28,
2275 AE Voorburg
T 070 – 386 62 64

Voorts heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.​