Wie zijn wij? - KAN bouwen

Wie zijn wij?

Het KAN platform wordt aangestuurd door een kerngroep en een stuurgroep. De kerngroep richt zich op de beleidsmatige gang van zaken. De stuurgroep bestaat uit voorlopers van  deelnemende bedrijven en groenexperts. Zij sturen inhoudelijk op onderwerpniveau. 

Kerngroep KAN
Eva Baron, Ministerie van IenW
Claudia Bouwens, NEPROM
Danielle Freriks, Ministerie van BZK
Eric Gerritsen, RVO
Alice Paffen, Ministerie van LNV
Coen van Rooyen, WoningBouwersNL
Helen Visser, Bouwend Nederland (voorzitter)

Stuurgroep KAN
Victor Beumer, Aveco de Bondt
Rens de Boer, BPD
Claudia Bouwens, NEPROM
Mark Eerenberg, Synchroon
Colinde Hubregtse, VolkerWessels
Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed
Tanja Martens, Gemeente Nijmegen
Gertie Korevaar, VHG
Coen van Rooyen, WoningBouwersNL (voorzitter)
Marcel de Ruiter, VanWonen Vastgoedontwikkeling
Nanet Schaap, AM
Robbert Snep, WENR/WUR
Helen Visser, Bouwend Nederland
Louise van de Worp, Van Wijnen

Partners