Wie zijn wij? - KAN bouwen

Wie zijn wij?

Het KAN platform wordt aangestuurd door een kerngroep en een stuurgroep. De kerngroep richt zich op de beleidsmatige gang van zaken. De stuurgroep bestaat uit voorlopers van  deelnemende bedrijven en groenexperts. Zij sturen inhoudelijk op onderwerpniveau. 

Kerngroep KAN
Eva Baron, Ministerie van IenW
Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer
Claudia Bouwens, NEPROM
Danielle Freriks, Ministerie van BZK
Eric Gerritsen, RVO
Jelle de Jong, IVN Natuureducatie
Coen van Rooyen, WoningBouwersNL
Helen Visser, Bouwend Nederland (voorzitter)
Isabelle Vreeke, Ministerie van LNV

Stuurgroep KAN
Jort de Bosch Kemper, Netwerk Groene Bureaus
Claudia Bouwens, NEPROM
Mark Eerenberg, Synchroon
Martijn van Gelderen, BPD
Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed
Coen van Rooyen, WoningBouwersNL (voorzitter)
Marcel de Ruiter, VanWonen Vastgoedontwikkeling
Robbert Snep, WENR/WUR
Helen Visser, Bouwend Nederland
Frank Vonk, AM
Arne Weverling, VHG
Louise van de Worp, Van Wijnen
Christine Wortmann, Aveco de Bondt

Partners