Wie zijn wij? - KAN bouwen

Wie zijn wij?

Het KAN platform wordt aangestuurd door een kerngroep en een stuurgroep. De kerngroep richt zich op de beleidsmatige gang van zaken. De stuurgroep bestaat uit voorlopers van  deelnemende bedrijven en groenexperts. Zij sturen inhoudelijk op onderwerpniveau. 

Kerngroep KAN
Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer
Claudia Bouwens, NEPROM
Jan Fokkema, NEPROM
Jelle de Jong, IVN Natuureducatie
Karl Kupka, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jannes van Loon, WoningBouwersNL
Tarsy Lössbroek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Frank Mathissen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Coen van Rooyen, WoningBouwersNL
Helen Visser, Bouwend Nederland
Isabelle Vreeke, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stuurgroep KAN
Claudia Bouwens, NEPROM
Erik Gathier, ERA Contour
Martijn van Gelderen, BPD
Lodewijk Hoekstra, NL Greenlabel
Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed
Chris Ridderbos, De Alliantie Ontwikkeling
Coen van Rooyen, WoningBouwersNL
Marcel de Ruiter, VanWonen Vastgoedontwikkeling
Robbert Snep, Alterra
René Vink, Van Wijnen Haarlemmermeer
Helen Visser, Bouwend Nederland
Frank Vonk, AM
Christine Wortmann, Primum

Partners