Wat is KAN? - KAN bouwen

Wat is KAN?

KAN staat voor klimaatadaptief bouwen, mét de natuur. Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan de oplossing zijn, en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen. Daar wordt iedereen dus beter van. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar?

Sinds de zomer van 2020 zijn Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor gestart met het Platform KAN. We nodigen projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten uit om deel te nemen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen.

Meedoen aan KAN
Waarom zou je als bouwer of projectontwikkelaar mee willen doen? Je krijgt bijvoorbeeld eenvoudig toegang tot:

  • Inspirerende bouwstenen voor aanbestedingen en offertes;
  • Kosteneffectieve aanpakken om met groen aan klimaatadaptatie te werken;
  • Best practices en nieuwe ontwikkelingen;
  • Praktijkinzicht in het beleid van gemeentes;
  • Hulpmiddelen om een goede relatie met stakeholders en bewoners te bevorderen.