Deelnemen aan KAN - KAN bouwen

Deelnemen aan KAN

Klimaatbestendig bouwen, waterberging, hittestress, biodiversiteit. Als het gaat om nieuwbouw is het KAN platform dé plek om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen over deze onderwerpen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeenten kunnen deelnemen aan het KAN platform.

De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. In de afgelopen jaren hebben we als sector grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lente-akkoord en het ZEN platform hebben daar belangrijke bijdragen aan geleverd. Nu staat de sector voor de opgave om onze nieuwbouw klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Dat is nodig voor het milieu en het welzijn van de bevolking, maar ook omdat burgers en bewoners dit waarderen en er steeds meer naar gaan vragen.

Nieuw platform
Dat is de reden waarom NEPROM, Bouwend Nederland en WoningBouwersNL het initiatief hebben genomen om een nieuw platform op te richten: Klimaat adaptief bouwen mét de natuur (afgekort: KAN). Met dit kennisplatform willen we onze leden ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe, praktische kennis.

Ontwikkelaars en bouwers kunnen zich samen met gemeenten aansluiten bij het KAN platform om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen. We vragen van de deelnemers dat zij vóór 1 januari 2023 starten met de bouw van een nieuwbouwproject waarin zij bijzondere aandacht besteden aan klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Lidbedrijven en gemeenten kunnen zich daar nu voor inschrijven.

Deelname aan het KAN platform
De initiatiefnemers nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het KAN platform. Voor deelname gelden de volgende spelregels:

  1. Deelname is voorgehouden aan lidbedrijven van Bouwend Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL. Daarnaast zijn ook gemeenten van harte welkom om deel te nemen.
  2. Deelnemers hebben de intentie om vóór 1 januari 2023 met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject te starten dat bijzondere aandacht heeft voor klimaatadaptatie mét de natuur. Projecten kunnen worden opgegeven met het KAN platform aanmeldformulier.
  3. Een deelnemende gemeente vraagt aan de ontwikkelaar(s) en/of bouwer(s) van het betreffende project om ook deel te nemen aan het KAN platform. Een deelnemend lidbedrijf vraagt de gemeente van het betreffende project om ook deel te nemen aan het KAN platform.
  4. Het bewerkstelligen van bewonerswaardering voor de groene planvorming vormt een onlosmakelijk onderdeel van het project.
  5. Deelnemers geven toestemming voor opname van het project op het Podium Duurzame gebouwen van RVO en voeren hiervoor te zijner tijd de benodigde gegevens in.
  6. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring, met elkaar en met andere stakeholders.

Aanmelden bij het KAN platform