KAN publicaties - KAN bouwen

KAN publicaties

Als deelnemers aan het KAN platform een bepaald knelpunt verder willen uitdiepen dan vormen we een themagroep, bestaande uit experts en praktijkprofessionals. De themagroep krijgt de opdracht om oplossingen in kaart te brengen. Hier rolt meestal ook een factsheet of brochure uit.

Deze publicaties zijn inmiddels beschikbaar:


Magazine ‘Je Nieuwe Tuin’
Je nieuwe tuin (KAN Platform en Stichting Steenbreek, pdf, maart 2024) 
Het vergroenen van tuinen kan een flinke bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Het KAN Platform en Stichting Steenbreek ontwikkelden samen het gratis magazine Je Nieuwe Tuin, waarmee zij bewoners van nieuwbouwwoningen willen motiveren hun tuinen groen in te richten. Kijk hier voor alle beschikbare formats en opties.

Infiltratie van regenwater in stedelijk gebied
Infiltratie van regenwater in stedelijk gebied – Wadi’s, raingardens en waterdoorlatende verharding: aandachtspunten bij ontwerp, aanleg en beheer (KAN Platform, pdf, februari 2024) 
In binnen­ en buitenland zijn er al duizenden voorbeelden van geslaagde projecten op basis van bovengrondse afvoer met infiltratie van regenwater. Er is dus veel praktische kennis beschikbaar. In deze KAN-publicatie bespreken we de meest actuele inzichten.

Factsheet collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied
Collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied (KAN Platform, pdf, februari 2024) 
In hoogstedelijke woonprojecten zie je steeds vaker collectieve binnentuinen. Waar moet je op letten om daar een succes van te maken? Hoe beheer je de groene inrichting en hoe regel je de toegankelijkheid? Wat kost het en wat levert het op?

Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners: Top 10 Maatregelen voor Nieuwbouw en Gebiedsontwikkeling
Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners: Top 10 Maatregelen voor Nieuwbouw en Gebiedsontwikkeling (Alles is Gezondheid, KAN Platform en Agenda Natuurinclusief, pdf, juni 2023) 
Deze handreiking, samengesteld door een team van experts op het gebied van de domeinen gezondheid, natuur en bouw, biedt inzichten en aanbevelingen om de integratie van natuur in bouwprojecten te bevorderen en gezonde woonomgevingen te creëren.

Natuurinclusief ontwikkelen
‘Natuurinclusief ontwikkelen’ (Synchroon, Nest Natuurinclusief en Vogelbescherming Nederland, pdf, maart 2023)
Deze praktische gids is helemaal geschreven vanuit het perspectief van de ontwikkelaar en verdient het om gelezen te worden door iedereen in de sector die met vragen zit over natuurinclusief ontwikkelen.

Nestkastjes in de nieuwbouw
‘Nestkastjes in de nieuwbouw’ (KAN platform, pdf, augustus 2022)
Bij natuurinclusieve nieuwbouw moeten we nest- en verblijfplaatsen bewust creëren, zonder dat het ten koste gaat van de energieprestatie. In deze KAN-publicatie brengen we de kennis van (stads)ecologen, ontwerpers en bouwpartijen bij elkaar. We geven praktisch realiseerbare oplossingen en beschrijven tips voor architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Bewoners verleiden tot natuurinclusieve tuinen
Mede met de inbreng van de KAN themagroep zetten we met ontwikkelaars, beleggers, corporaties en gemeenten een verleidingstraject op. We gaan proefdraaien bij verschillende nieuwbouwprojecten en verwerken de leerpunten in een definitieve aanpak. Onderdeel van dit traject is het stappenplan ‘Wonen met de natuur’ (KAN platform, pdf, mei 2021).

Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden
Eindrapport ‘Leren van natuurrijke woonbuurten’ (DuurzaamDoor, KAN platform, Van Stiphout, Louwe Kooijmans, Snep, pdf, februari 2021)
Inventarisatie van de praktijkervaringen in twaalf groene buurten uit de jaren 2000 tot 2010. Drie onderzoekers gingen op pad en brachten succesfactoren in beeld. Wat kunnen we ervan leren? De concrete leerpunten zijn ook kort samengevat in een handige brochure.