KAN publicaties - KAN bouwen

KAN publicaties

Als deelnemers aan het KAN platform een bepaald knelpunt verder willen uitdiepen dan vormen we een themagroep, bestaande uit experts en praktijkprofessionals. De themagroep krijgt de opdracht om oplossingen in kaart te brengen. Hier rolt meestal ook een factsheet of brochure uit.

De volgende themagroepen zijn/worden gestart:

Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving
Voor bouwpartijen is het belangrijk om een helder overzicht te hebben van de lokale situatie. Dit helpt om het ontwikkelproces op het aspect duurzaamheid te sturen. Per gebied kunnen er andere omstandigheden en ambities gelden, maar het proces is generiek. De wens is dat het dashboard inzichtelijk maakt welke informatie er is en welke knoppen er zijn om aan te draaien.

Looptijd: 9 juli 2020 gestart.

Deelnemers: Christine Wortmann (Primum), Claudia Bouwens (NEPROM, voorzitter), Diana van Dorresteijn (VNG), Frans Bekhuis (CROW), Harwil de Jonge (Heijmans Vastgoed), Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel), Martijn van Gelderen (BPD Europe), René Vink (Van Wijnen Haarlemmermeer), Henk Bouwmeester (tekstschrijver).


Betaalbaarheid

Looptijd: start herfst 2020


Bewoners verleiden tot natuurinclusieve tuinen
Deze themagroep kwam op 17 november, 12 januari en 16 februari online bijeen. Mede met de inbreng van de themagroep zetten we met ontwikkelaars, beleggers, corporaties en gemeenten een verleidingstraject op. We gaan proefdraaien bij verschillende nieuwbouwprojecten en verwerken de leerpunten in een definitieve aanpak. Onderdeel van dit traject is het stappenplan ‘Wonen met de natuur’. Dit plan verschijnt eind februari.


Eindrapport ‘Leren van natuurrijke woonbuurten’ (DuurzaamDoor, KAN platform, Van Stiphout, Louwe Kooijmans, Snep, pdf, 2021)
Inventarisatie van de praktijkervaringen in twaalf groene buurten uit de jaren 2000 tot 2010. Drie onderzoekers gingen op pad en brachten succesfactoren in beeld. Wat kunnen we ervan leren?

De concrete leerpunten zijn ook kort samengevat in een handige brochure.


Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied (Bouwend Nederland, pdf, 2019)
Publicatie van Bouwend Nederland die een breed overzicht geeft van beleidskaders, oplossingen en voorbeelden als het gaat om klimaatadaptatie. Een prima introductie voor bouwbedrijven.