Organisatie - KAN bouwen

Organisatie

KAN staat voor klimaatadaptief bouwen, mét de natuur. Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan de oplossing zijn, en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen.

Wat is KAN?

Overzicht deelnemers

Deelnemen aan KAN

Wij zijn wij?

Contact