Trainingen Klimaatadaptatie van start - KAN bouwen

Trainingen Klimaatadaptatie van start

Vanaf het voorjaar 2021 biedt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie verschillende kennisproducten aan via de Leeromgeving Klimaatadaptatie. In maart en april gaan via deze omgeving de volgende drie trainingen van start: ‘klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’, ‘governance’ en ‘participatie en cocreatie’. Deze online trainingen zijn interactief en verbinden de theorie met de praktijk. Ze zijn vooral bedoeld voor ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies.

Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen
De training ‘Klimaatadaptief bouwen en ontwikkelen’ is bedoeld voor projectleiders van nieuwbouwprojecten van gemeentes, waterschappen, projectontwikkelaars en aannemers. Hoe borg je klimaatadaptatie in de ontwikkeling van nieuwbouw? Hoe verbind je het thema daarin aan andere opgaven en belangen? En hoe werken publieke en private partijen daarbij samen? Tijdens de training leer je om passende momenten in het ontwikkelproces te herkennen en instrumenten voor het borgen van klimaatadaptatie te benutten. Deze training begint op dinsdag 30 maart 2021. Meer weten? Ga naar de pagina over deze training. Aanmelden kan ook direct via het aanmeldformulier.

Participatie en cocreatie
Om de stad klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, is participatie en cocreatie met burgers en bedrijven heel belangrijk. Maar hoe krijg je dat als gemeente voor elkaar? Hoe betrek je bewoners en bedrijven bij klimaatadaptatie, en hoe werk je met ze samen? Daar gaat deze interactieve online training over. Deze training begint op donderdag 29 april 2021. Meer weten? Ga naar de pagina over deze training. Aanmelden kan ook direct via het aanmeldformulier.

Governance
In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) speelt meekoppelen van klimaatadaptatie een belangrijke rol. Klimaatadaptatie is kansrijker als het kan aanhaken bij lopende transities, zoals de woningbouwopgave, wateropgave of natuurontwikkeling. Daarnaast is samenwerking met andere disciplines, beleidsdomeinen en overheidslagen essentieel. De belangrijkste onderwerpen van deze training zijn meekoppelen, samenwerken en verankeren. De training begint op donderdag 22 april 2021. Meer weten? Ga naar de pagina over deze training. Aanmelden kan ook direct via het aanmeldformulier.

Atelier Klimaatadaptatie in de bestaande bouw
Naast de bovengenoemde drie trainingen biedt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ook ateliers aan waarin deelnemers samenwerken aan een concrete casus over Klimaatadaptatie in de bestaande bouw. De klimaatateliers worden op maat en in overleg met de betrokken gemeente uitgevoerd. Ga naar de pagina om contact op te nemen met de organisatie van de leeromgeving.