Vijf tips voor goede tenders - KAN bouwen

Vijf tips voor goede tenders

Een tender – ook wel ontwikkelingscompetitie genoemd – is een van de manieren waarop grondeigenaren een projectontwikkelaar kunnen selecteren. Aan het einde van de wedstrijd wordt één partij geselecteerd die het project mag gaan realiseren. Dat is het begin van een vaak langjarige samenwerking met de betreffende grondeigenaar (veelal gemeenten, maar ook andere overheden en bijvoorbeeld woningcorporaties). Beide partijen zijn daarom gebaat bij een zo goed mogelijk begin van deze relatie.

De NEPROM heeft deze week een handzame brochure uitgebracht, getiteld 5 Tips Voor Goede Tenders. Volgens projectontwikkelaars vormen deze vijf tips samen een compacte, praktische samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten uit de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling (editie 2019). Uitschrijvers van tenders en deelnemende ontwikkelaars kunnen hier hun voordeel mee doen. Drie tips gaan over de juiste voorbereiding en twee tips gaan over de juiste uitvoering.

Hanteer vaste grondprijs en selecteer op kwaliteit
Als het gaat om natuurinclusieve ontwikkelingen is vooral de derde tip van belang: “Benut de creativiteit van de ontwikkelaars door van plankwaliteit het onderscheidende criterium te maken. Maak de grondprijs vooraf bekend en zet deze vast.” Marktpartijen worstelen momenteel immers met de stapeling van duurzaamheidseisen. Door deze spelregel te hanteren is voor ontwikkelaars helder hoe ver ze kunnen gaan in hun duurzaamheidsambitie, en wordt dit ook daadwerkelijk het selectiecriterium.