Veel gedeelde voorzieningen voor bewoners Landgoed Wickevoort - KAN bouwen

Veel gedeelde voorzieningen voor bewoners Landgoed Wickevoort

Gebiedsontwikkelaar AM ziet het als één van haar kerntaken om duurzaamheid en klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving concreet vorm te geven, zoals bij haar gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius, gemeente Haarlemmermeer.

Op basis van de in 2014 zelf gestelde ambities is de realisatie van de duurzame koop- en huurwoningen in volle gang en zijn nu diverse deelvoorzieningen geïntroduceerd bij de nieuwe bewoners. Zo zijn de eerste elektrische deelauto’s en kosteloos gemeenschappelijk gereedschap beschikbaar. Ook is er een pakjeshub geplaatst op het landgoed. Hiermee wordt verkeers- en parkeeroverlast in de woonomgeving beperkt en kunnen kinderen op straat spelen.

Aandacht voor biodiversiteit
Op Landgoed Wickevoort is naast de gedeelde voorzieningen ook veel aandacht voor biodiversiteit. Er komt extra aanplant naast de bestaande groenvoorziening, waarbij eerst wordt gekeken naar het planten van productieve bomen met bijvoorbeeld noten en fruit. Verder zijn er nestvoorzieningen aan de woningen en plekken voor insecten en kleine zoogdieren. Bewoners kunnen meehelpen op de biologische boerderij en er zijn mooie wandelroutes aanwezig die onderdeel gaan worden van de netwerkroutes voor wandelaars op routewerk.nl.

Community app
De eerste bewoners op Landgoed Wickevoort hebben de Wickevoorter community app in gebruik genomen. Bewoners kunnen via dit platform met elkaar communiceren en festiviteiten organiseren, elkaar helpen met hun kleine dagelijkse uitdagingen in en rond de woning, maar ook deelgereedschap of een elektrische deelauto reserveren. Daarnaast zijn de stakeholders van Landgoed Wickevoort, zoals AM, SEIN, de Wickevoorter stadsboeren, de vastgoedeigenaren, property managers, parkbeheerders en relevante service partners aangesloten op de app, met als doel te bekijken hoe de faciliteiten in het gebied verder kunnen worden geoptimaliseerd.

Duurzame koop- en huurwoningen
De gebiedsontwikkeling van Landgoed Wickevoort is goed op dreef. In de afgelopen periode zijn er al honderd Nul-Op-de-Meter (NOM)-huurwoningen en 36 energieneutrale en NOM-koopwoningen opgeleverd. Daarnaast zijn er 83 sociale NOM-huurwoningen in aanbouw. De bouw van deze vrije sector huurwoningen en de koopwoningen was in handen van BAM Wonen.

Volgende fase
De verkoop van de eerstvolgende fase met 62 woningen met een verscheidenheid aan energieneutrale grondgebonden woningtypes in de deelplannen Boomgaard en Water is begin juli gestart en deze verloopt voorspoedig. De potentiële kopers is gevraagd een motivatie te schrijven over hun beweegredenen te willen wonen in deze bijzondere leefomgeving.