Straten als aanjager voor meer biodiversiteit - KAN bouwen

Straten als aanjager voor meer biodiversiteit

We richten onze straten niet vanzelfsprekend zodanig in dat ze biodiversiteit bevorderen. Duizenden straten vormen een machtig netwerk dat veel beter ontsloten en benut kan worden voor de ontwikkeling en verspreiding van talloze organismen.

De nieuwe STRAADkrant laat zien hoe op elk niveau in onze leefomgeving aan het vergroten van de biodiversiteit gewerkt kan worden. Onze straten kunnen zo bijdragen aan het veerkrachtig en leefbaar houden van ons land.