In De Heemtuinen komt alles samen - KAN bouwen

In De Heemtuinen komt alles samen

Verslag van de sessie over KAN-project De Heemtuinen (Vlaardingen) met Nick de Goeij tijdens de KAN Platformbijeenkomst van 29 november 2022. Tekst: Henk Bouwmeester.

Groen, klimaatbestendig, nul-op-de-meter en betaalbaar. Het KAN allemaal in Vlaardingen. Nick de Goeij (Timpaan) presenteert De Heemtuinen: een project dat mensen verbindt met het landschap en hen bewust maakt hoe zij ook zelf kunnen bijdragen aan een energiezuinige en schone toekomst.

Hoge ambities
Vlaardingen staat niet bekend om zijn natuurrijke omgeving. Toch wil Timpaan bewijzen dat ook hier hoge ambities op het gebied van klimaat en biodiversiteit haalbaar zijn. Vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Nick de Goeij: “Als het hier kan, kan het overal.” De Heemtuinen wordt gerealiseerd in Vlaardingen-west op het terrein van sporthal Westwijk, midden tussen bestaande buurten en aan de rand van het Heempark. De sporthal wordt gesloopt om plaats te maken voor drie bouwblokken met in totaal circa 180 woningen: twee gemixte blokken met appartementen en grondgebonden woningen en één vrijstaand appartementengebouw.

Groene vallei
Het gebied is ontworpen als een groene vallei die aansluit op het naastgelegen park en de verbinding vormt met de centrale groenzone van Vlaardingen. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan en overal waar je kijkt zie en ervaar je de natuur. In het beplantingsplan is rekening gehouden met de ‘bloeiboog’: in ieder jaargetijde is er iets te beleven. De voordeuren komen direct uit op een groene straat met alle ruimte voor wandelaars en spelende kinderen. Aansluitend op de groenstructuur zijn voorzieningen getroffen voor vogels, vleermuizen en insecten. Het vele groen werkt goed tegen hittestress: uit berekeningen blijkt dat het op hete dagen 3 tot 4 graden koeler is dan wanneer de straten verhard zouden zijn. Ook binnenshuis blijft het koeler doordat het bladerdak van volwassen bomen de zomerzon tempert.

Mandelig binnenterrein
De openbare ruimte blijft autovrij doordat parkeren zoveel mogelijk op de binnenterreinen van de appartementengebouwen gebeurt. De binnenterreinen worden hiervoor mandelig uitgegeven. Iedere bewoner kan er parkeren, maar als de parkeerbehoefte in de toekomst zou veranderen, kan het terrein ook een echte binnentuin worden.

Constructief zijn geen extra maatregelen nodig dus dat leidt niet of nauwelijks tot meerkosten.

Polderdak
De Goeij: “Toen de groenstructuur in het ontwerp eenmaal stond, konden we verder met het ontwerp van de gebouwen en met name ook van de waterstructuur.” Op verschillende plekken zijn wadi’s en vloeivelden ingetekend. Bijzonder is het ‘polderdak’ op de appartementengebouwen met een ruimte voor buffering van circa 70 liter per m2 regenwater. Daaroverheen ligt een tweede dak bestaande uit een raster met zonnepanelen. Het buffersysteem wordt gestuurd met meteorologische kleppen. De kleppen kosten circa 3.000 euro en zorgen ervoor dat het water langzaam wegloopt voordat het opnieuw gaat regenen. Bijkomend voordeel: het water koelt de zonnepanelen, waardoor deze een hoger rendement bereiken. De Goeij: “Constructief zijn geen extra maatregelen nodig dus dat leidt niet of nauwelijks tot meerkosten.”

Slooppuin
Regenwater en het water van de polderdaken wordt bovengronds afgevoerd via goten en greppels naar wadi’s en vloeivelden. De infiltratiecapaciteit van de ondergrond wordt vergroot met het slooppuin afkomstig van de oude sporthal die onder de weg wordt aangebracht. De Goeij: “Puin werkt beter dan een systeem met kratten. Het slibt niet dicht. De eis waar we aan moesten voldoen is 70 mm waterberging. Mede door de waterbergende weg halen we hier zeker 100 tot 110 mm.”

Niks duurder dan verharding
De investering in het groene gebiedsontwerp is haalbaar, onder andere doordat de bovengrondse afvoer van regenwater de aanleg van een ondergronds afvoersysteem met putten en kolken uitspaart. De Goeij: “Investeren in biodiversiteit is niks duurder dan investeren in verharding”. Wel zijn er met de gemeente veel gesprekken gevoerd over het groenonderhoud en hoe dit duurzaam en toekomstbestendig kan. De Goeij: “Bij de beheerafdeling waren er in eerste instantie zorgen over mogelijke meerkosten. Uit berekeningen is gebleken dat dit meevalt, omdat het om extensief beheer gaat. We hebben afgesproken dat wij twee jaar het terrein in beheer nemen en daarna overdragen aan de gemeente.” De woningen in De Heemtuinen worden naar verwachting aangeboden voor VON-prijzen van €250.000 voor een appartement van 55 m2 tot €600.000 euro voor een rijwoning van 180 m2 (alle bedragen en afmetingen zijn circa). Een groot deel van de woningen valt in de categorie betaalbaar en midden koop. De bouw gaat naar verwachting eind 2023 van start.

Download de presentatie van Nick de Goeij

Zie ook:
De Heemtuinen: het groenplan als basis
Projectwebsite