Steenbreek Atlas geeft inzicht in verstening van openbaar groen én privétuinen - KAN bouwen

Steenbreek Atlas geeft inzicht in verstening van openbaar groen én privétuinen

De Steenbreek Atlas is een interactief dashboard met 2D-kaarten dat informatie geeft over de mate van verstening van tuinen én de openbare ruimte, aangevuld met klimaatinformatie.

Met de grote klimaatopgaven die ons de komende jaren staan te wachten, is inzicht in verstening, hittestress en aantal en locaties van bomen in zowel de openbare ruimte als in particuliere tuinen onontbeerlijk. De kaarten van de Steenbreek Atlas zijn nuttig voor de projectontwikkelaars, politiek, beleidsmakers en bewoners omdat de kaarten zowel de problemen als de kansen duidelijk maken.

Aan de hand van de kaarten kunnen analyses gemaakt worden: Waar zitten de grootste kansen voor ontstenen? Waar zitten de hotspots? Hoe kun je het best met de informatie omgaan?

Wat vind je in de Steenbreek Atlas?

•             Verstening in tuinen
•             Verstening in openbare ruimte
•             Versteningsdichtheid
•             Groenheid
•             Boomkronen
•             Temperatuur
•             Sociaal inkomen op buurtniveau

Op vrijdagochtend 20 januari van 11 tot 12 uur geeft Joost Verhagen van Cobra Groenzicht, ontwikkelaar van de Steenbreek Atlas, in een digitale sessie uitleg over het gebruik van de Atlas voor nieuwbouwgebieden. Dit gebeurt op verzoek van Stichting Steenbreek en het KAN platform. De doelgroep voor deze sessie zijn ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten. In één uur tijd word je hierover bijgepraat.

Aanmelden kan hier

Meer informatie over de Steenbreek Atlas