KAN-handreiking natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners: Top 10 maatregelen - KAN bouwen

KAN-handreiking natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners: Top 10 maatregelen


Op 21 juni 2023 is de KAN-handreiking “Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners: Top 10 Maatregelen voor Nieuwbouw en Gebiedsontwikkeling” uitgereikt aan Christianne van der Wal. De handreiking is samengesteld door een team van experts uit de domeinen gezondheid, natuur en bouw.

Welke groene elementen dragen bij aan de gezondheid van de bewoners? Welke gezondheidseffecten kun je daar van verwachten? Dat is voor gemeenten, opdrachtgevers, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven belangrijke kennis.

De wetenschappelijke bewijzen voor het positieve effect van een groene woonomgeving op de gezondheid zijn overtuigend, vooral waar het gaat om het voorkomen van klachten. Zo voelen bewoners zich in een groene wijk gezonder, ervaren ze minder stress, bezoeken ze minder vaak de huisarts voor stemmingsklachten en hebben ze minder vaak diabetes mellitus1. En dat is nog maar een greep uit de gezonde effecten van een natuurlijke omgeving.

Top 10 maatregelen

1. Groene verbindingsroutes met grotere parken/natuurgebieden en naar voorzieningen in de omliggende wijken
2. 3-30-300 streefwaarde
3. Gevarieerd groen in de wijk met hoge biodiversiteit
4. Groene fiets- en wandelpaden
5. Rust- en ontmoetingsplekken in het groen
6. Gezamenlijke buurt(moes/pluk)tuin
7. Natuurlijke speelplekken voor kinderen
8. Water opvangplekken
9. Groen in de straat vanaf de voordeur
10. Groene particuliere tuinen

De nieuwe KAN-handreiking somt de 10 meest relevante groene maatregelen op en de daarbij behorende positieve effecten op de gezondheid. Ook worden de knelpunten besproken. De Top 10 is primair toepasbaar bij de aanleg of herinrichting van woonwijken. De meeste maatregelen zijn ook te gebruiken voor plekken waar mensen werken, zoals kantoor- en industrieterreinen, of terreinen van zorginstellingen.

Alle gezondheidsclaims in de handreiking zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Studies
tonen aan dat er een duidelijk verband is tussen gezondheid en een groene leefomgeving. Welke elementen de meeste gezondheidswinst opleveren voor welke doelgroep en welk gezondheidsaspect is voor zover bekend nog niet onderzocht. De volgorde van de Top 10 is gebaseerd op schaalniveau, van groot naar klein.

Download: Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners: Top 10 Maatregelen voor Nieuwbouw en Gebiedsontwikkeling

De handreiking is een initiatief van Alles is Gezondheid en het KAN Platform en is tot stand gekomen in samenwerking met Agenda Natuurinclusief. Alles is Gezondheid is een netwerk van publieke en private partners die de beweging naar een gezonder Nederland stimuleert.