OSKA rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ - KAN bouwen

OSKA rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft op 9 november het OSKA-rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ in ontvangst genomen. Het rapport biedt een handreiking en handelingsperspectief om praktische invulling te geven aan één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit.

Namens het OSKA Actieteam hebben Onno Dwars (voorzitter OSKA Actieteam en domein leider Bouw binnen Agenda Natuurinclusief) en Michel Post (secretaris OSKA Actieteam) het rapport overhandigd op het ministerie in Den Haag. Het rapport omvat verschillende aanbevelingen waaronder het vaststellen van een landelijk puntensysteem, kennisopbouw en governance voor Natuurinclusief Bouwen.

Het rapport biedt een mogelijke invulling van één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit. Om hiertoe te komen worden handvatten geboden en geadviseerd om te komen tot:

  • Een landelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen, lokaal uit te werken t.b.v. biodiversiteitsdoelen;
  • Documenten voor ecologische kennisopbouw;
  • Een landelijke governance structuur om natuurinclusief bouwen juridisch te borgen, inclusief beheer en onderhoud.

De adviezen zijn grotendeels opgesteld a.d.h.v. ervaringen uit bestaande initiatieven. Voor de uitwerking van de adviezen worden ook nadrukkelijk aanbevelingen meegegeven. Verder biedt het rapport een stappenplan om te komen tot standaardisatie. Door de betrokkenheid van verschillende stakeholders (o.a. gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers en standaardisatieorganisaties) is dit een breed gedragen eindrapportage.

Zie ook: OSKA-pagina op klimaatadaptatienederland.nl