Ontwerpers, adviseurs en ecologen kunnen zich voortaan aansluiten bij KAN Platform - KAN bouwen

Ontwerpers, adviseurs en ecologen kunnen zich voortaan aansluiten bij KAN Platform

De huidige 50 deelnemers aan het KAN Platform komen voornamelijk uit de hoek van ontwikkelaars, bouwers en gemeenten. Sinds 1 januari 2024 is het echter ook mogelijk voor adviesbureaus, landschapsarchitecten, ecologen, stedenbouwkundigen en architecten om zich aan te sluiten. Enerzijds zijn de inbreng en de praktijkervaringen van deze partijen van belang om tot integrale groen-blauwe ontwikkelingen te komen. Anderzijds is er onder ontwerpers, adviseurs en ecologen behoefte aan praktische informatie over natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. 

Claudia Bouwens is programmaleider van het KAN Platform. In dit korte interview blikt ze vooruit op de KAN-activiteiten in het komende jaar. Hoe hangt de vlag erbij in de bouwsector? Is er voldoende aandacht voor klimaatadaptiviteit en natuurinclusiviteit onder de huidige marktcondities? En welke ontwikkelingen kunnen we in 2024 verwachten op het gebied van nieuwe regelgeving? 

Wat was voor jou de belangrijkste ontwikkeling in 2023?
Claudia Bouwens: “We kregen in het afgelopen jaar de Maatlat erbij als nieuw kader, daar ben ik heel blij mee. Het is een goede zaak dat drie ministeries hieraan samenwerken op landelijk niveau want dat bevordert de integraliteit. De ministeries zijn nu bezig om de Maatlat juridisch, financieel en inhoudelijk verder uit te werken. Voor het juridische deel wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een rapport over de vertaalslag naar de Omgevingswet. Ik verwacht dat we daar snel iets over kunnen zeggen richting onze deelnemers.”

Hoe kijk je naar het komende jaar? Denk je dat de sector de urgentie voelt als het gaat om klimaatadaptiviteit en biodiversiteit?
“Die urgentie wordt beslist gevoeld. Anderzijds hoor ik in recente gesprekken met ontwikkelaars dat het steeds moeilijker wordt om klimaat- en natuurmaatregelen in plannen te realiseren. Betaalbaarheidspercentages, ruimteclaims en de stapeling van regelgeving maken het ingewikkelder. Helaas moet ik zeggen dat ik in het afgelopen halfjaar weinig positiefs heb gehoord in de gesprekken met KAN-deelnemers uit de bouwsector. Het gaat moeizamer, het is momenteel sleuren en trekken, in tegenstelling tot de voorafgaande jaren. Bijvoorbeeld omdat woningen niet verkocht worden en er bezuinigd moet worden bij herontwikkeling. Dan is er onder de streep vaak geen ruimte meer voor de groene ambities; een heel lastige tendens.”

Kan nieuwe regelgeving zoals de Maatlat dan nog een positief effect hebben, in zo’n moeilijke markt?
“De Maatlat wordt ingevoerd binnen de Omgevingswet, die gebaseerd is op decentralisatie. Er is dus een belangrijke rol voor provincies en gemeentes. Enerzijds zal de implementatie daardoor nog best veel tijd kosten, en anderzijds bestaat de mogelijkheid dat elke gemeente het kader op z’n eigen manier gaat invullen. Dat is een vrij somber vooruitzicht. Maar dat gezegd hebbend willen we komend jaar intensief meedenken met de ministeries over de nieuwe regelgeving, en helpen met input uit de praktijk. Naast de Maatlat zijn de ministeries bezig met het Afwegingskader, waarin duidelijk wordt waar in Nederland je met welke klimaatrisico’s rekening moet houden. Ook zijn er ontwikkelingen rond de groennorm en Groen in en om de Stad (GIOS). Dat vergt veel tijd, maar het komende jaar gaan we daar juist nog meer tijd voor reserveren. Ook om goed te kunnen rapporteren naar de KAN-deelnemers over de actuele stand van zaken.”

De verkiezingsuitslag was voor veel mensen die aan groen-blauwe projecten werken een domper. Wat geeft jou dan positieve energie als je vooruitkijkt naar de komende maanden?
“We kunnen de sector wel degelijk handelingsperspectief geven. In 2024 streeft het KAN platform ernaar om meer praktijkervaringen te verzamelen van alle partijen die betrokken zijn bij groen-blauwe projecten. We willen leren van de praktijk, en die lessen vertalen in laagdrempelige informatie en voorlichting voor de hele sector. We gaan dit jaar informatieposters maken die kernachtig de basiskennis over een bepaald onderwerp verhelderen, aan de hand van trefwoorden, illustraties, beslisbomen en dergelijke. We zijn bijvoorbeeld bezig met een routekaart die aangeeft wanneer welke maatregel in het bouwproces moet worden ingebracht. Andere voorbeelden zijn ‘meer groen in je plan, hoe dan’, de bodem, de Kaderrichtlijn Water in de praktijk, en de Omgevingswet in relatie tot groen en blauw. Daarmee kunnen we ook de nieuwe deelnemers, zoals architecten en stedenbouwkundigen heel concrete informatie bieden. Op die manier gaan we proberen om via de praktijk toch weer een stap verder te komen.”

“Een ander hoopvol teken is de animo voor de activiteiten van het KAN platform. Dit jaar organiseren we voor de vierde keer het KAN Leertraject, en deze editie was binnen de kortste keren uitverkocht. Vorig jaar duurde dat drie maanden, deze keer maar drie weken. Vooral dankzij mond-op-mond-reclame. Daar zijn we heel blij mee. En ook het aantal bezoekers aan evenementen en het aantal abonnees op het KAN Bulletin zit nog steeds in de lift. Dat is positief, en het bevestigt dat klimaatadaptief bouwen mét de natuur wel degelijk op de agenda staat.”

Geïnteresseerde adviesbureaus, landschapsarchitecten, ecologen, stedenbouwkundigen en architecten kunnen zich hier aanmelden voor deelname aan het KAN Platform.