Nieuwe KAN factsheet: Collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied - KAN bouwen

Nieuwe KAN factsheet: Collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied

In hoogstedelijke woonprojecten zie je steeds vaker collectieve binnentuinen. Waar moet je op letten om daar een succes van te maken? Hoe beheer je de groene inrichting en hoe regel je de toegankelijkheid? Wat kost het en wat levert het op?

De KAN-themagroep ‘Collectieve binnentuinen’ heeft deze en andere vragen in de afgelopen maanden besproken. Deelnemers aan de themagroep zijn daarvoor op excursie geweest naar verschillende innovatieve projecten, onder andere in Rotterdam en Den Haag.

Specifiek daktuinontwerp
Het blijkt dat een collectieve binnentuin zeker in een hoogstedelijk gebied van grote waarde is voor de kwaliteit van leven. Dat komt ook tot uitdrukking in de waarde van de appartementen. Een daktuinontwerp is echter geen kopie van een tuin in de volle grond. Dan zouden er zoveel maatregelen nodig zijn om de natuurlijke werking van volle grond te compenseren, dat het te ingewikkeld en te duur wordt. Het is nu juist de kunst om een specifiek daktuinontwerp te maken waar de natuur zichzelf in stand houdt zonder, of met zo weinig mogelijk aanvullende systemen.

Duurzame kwaliteit
Een collectieve tuin wordt intensief gebruikt door veel mensen en voor verschillende functies. Daarom is het belangrijk bij het ontwerp al na te denken over eigendomsverhoudingen, toegankelijkheid en beheer. Hoe zorg je ervoor dat een collectieve binnentuin niet alleen op de tekening, maar ook in het echt mooi is en blijft? Duurzame kwaliteit staat en valt met betrokkenheid van bewoners en regelmatig, professioneel onderhoud.

Deze en andere aandachtspunten voor ontwerp, beheer en financiën worden in de nieuwe KAN factsheet toegelicht. De factsheet is bedoeld voor bouwpartijen, (landschaps)architecten, tuinontwerpers en gemeenten.

Download: KAN factsheet – Collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied