Hoe versnellen we de woningbouw in Nederland? - KAN bouwen

Hoe versnellen we de woningbouw in Nederland?

12 partners in woningbouw komen met initiatieven en vragen de politiek deze krachtig te ondersteunen

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen, is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties.

Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vroegen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken. Je leest er meer over in de Uitvoeringsagenda Wonen.

De partijen willen aansluiten bij de maatschappelijke vraag om een derde van de 100.000 woningen in de sociale sector te realiseren en een derde voor de middeninkomens. Dat kan alleen als het Rijk jaarlijks een financiële bijdrage levert van drie tot vijf miljard euro.

Tobias Verhoeven, bestuurslid NEPROM en directeur ontwikkelaar Synchroon: “Die gelden zijn ook nodig om infrastructuur naar de nieuwe woongebieden aan te leggen, voor investeringen in de natuur en in klimaatadaptieve maatregelen in en nabij de nieuwe woongebieden. We doen daarom een klemmend beroep op het Rijk om de noodzakelijke randvoorwaarden te vervullen, want zonder praktische en financiële ondersteuning op korte, middellange en lange termijn is het niet mogelijk om de benodigde aantallen woningen in de gewenste kwaliteit te realiseren.”

De Uitvoeringsagenda Wonen is ondertekend door Aedes, Bouwend Nederland, G40, IPO, IVBN, NEPROM, NVM, VNG, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, WoningBouwersNL en de Woonbond.​