KAN platformbijeenkomst ‘Natuur KAN in de stad’ - KAN bouwen

KAN platformbijeenkomst ‘Natuur KAN in de stad’

Op dinsdagmiddag 6 juni organiseert het KAN Platform, samen met het SIGS-netwerk (WUR), een groots opgezette KAN platformbijeenkomst.

Locatie: Naturalis, Leiden
Datum: dinsdagmiddag 6 juni van 12.00 tot 17.00 uur
Je kunt je hier aanmelden

Voor ons ligt een grote woningbouwopgave, én de wens om dit voor een belangrijk deel binnen bestaand stedelijk gebied te doen. Is het mogelijk om dit te combineren met die andere ruimtevragende wens: de gebouwde omgeving natuurinclusief maken? Kunnen we de biodiversiteit van de stad te verbeteren? Hoe doen we dat op stad- en ontwikkellocatieniveau, en hoe maken we meteen de koppeling met klimaatadaptatie, woonplezier en andere opgaven? Wat kunnen straten en watergangen hieraan bijdragen? En nieuwe gebiedsontwikkelingen? Wat betekent deze veranderende ruimtevraag voor die andere ruimtepakker: mobiliteit? Wat vraagt dit van de gemeente, van de ontwikkelaar? Wie doet wat?

Doelgroep voor deze bijeenkomst zijn de sleutelspelers voor deze opgaven: Rijk en gemeenten, KAN deelnemers (ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, bouwbedrijven, gemeenten), landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ecologen en de groensector. Deelname is gratis. We hebben plek voor max. 150 deelnemers. Er zijn inmiddels 140+ aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan plekken krijgen deelnemers van het platform KAN Bouwen en deelnemers SIGS voorrang.

12.00 uur
Ontvangst met lunch, koffie, thee. Gelegenheid om het museum te bezoeken.

13.00 uur
Opening door dagvoorzitter Coen van Rooyen (directeur WoningbouwersNL).

13.10 uur
Agenderende aftrap door Robbert Snep (WUR). Hij werpt met ons een blik op de huidige stand van natuurinclusief ontwikkelen in hoge dichtheid, ook internationaal. Wat ziet hij als noodzakelijke vervolgstappen?

13.20 uur
Koos Biesmeijer (Naturalis) over Basis Kwaliteit Natuur in de stad. Thema’s: verwachtingen managen. De algemene soorten in de stad algemeen houden. Voor bijzondere soorten zijn natuurgebieden nodig. Condities scheppen voor algemene dieren in de stad.

13.45 uur
Gitty Korsuize (ecoloog gemeente Utrecht) over ecologie in gebiedsontwikkeling Merwede Utrecht. Deze grootschalige stadsinbreiding wil biodiversiteit realiseren in een hoge dichtheid. Hoe pakken ze dit aan?

14.10 uur
Pitches over binnenstedelijke KAN gebiedsontwikkelingen: Drie minuten per pitch. Kies n.a.v. de pitch waar je meer van wilt weten in het programma-onderdeel dat om 15.00 uur start.

A-Merwede Utrecht, met Mirjam Schmull (Merwede LAB) over het mobiliteitsplan in Merwede Utrecht. Je kunt tijdens deze deelsessie ook nog je vragen stellen over ecologie in Merwede aan Gitty Korsuize (gemeente Utrecht) en Gideon Vreeman (voorheen gemeente Utrecht). Sessieleider: Claudia Bouwens (NEPROM).

B-Bajeskwartier Amsterdam, met Johan Snel (AM Concept). Sessieleider: Helen Visser (Bouwend Nederland).

C-Blossem Breda, met Uta Krause (landschapsarchitect Karres en Brands). In 2030 wil Breda een stad in een park zijn. Het project Blossem is een van de nieuwbouwontwikkelingen met 800 woningen. Sessieleider: Coen van Rooyen (WoningbouwersNL).

14.30 uur
Pauze

15.00 uur
Sessiereeks 1 (40 minuten) – keuze uit vier deelsessies

Publiek stelt vragen, pitcher geeft antwoord. Pitcher heeft (behalve plenaire pitch) geen presentatie voorbereid, maar vertelt over eigen ervaringen n.a.v. de vragen van de deelnemers. Er is ook ruimte voor vragen aan mede-deelnemers.

15.40 uur
Sessiereeks 2 (50 minuten) – keuze uit drie deelsessies

A-Straten als groene verbindingszones. Stijn Koole (BoschSlabbers), bekend van de STRAADkrant, over het straaDleven en gezonde bodem als basis om de juiste condities te scheppen. Hij geeft een frisse blik op leidingzones. En Tamara Ekamper (gemeente Groningen) over de Leidraad inrichting openbare ruimte, een doordacht ontwerp van principe straatdoorsnedes om het stratenplan in Groningen in de komende jaren te optimaliseren op onder andere biodiversiteit en klimaatadaptatie. Gespreksleider: Helen Visser.

B-Hoe maak je natuurinclusieve ambities in de stedelijke gebiedsontwikkeling waar? Waar liggen kansen in de planvoering en uitvoering om natuurinclusief goed mee te nemen? Wat betekent dit concreet voor bijvoorbeeld het stedenbouwkundig programma van eisen, het ruimtelijk ontwerp en de gebiedsexploitatie? Onderzoekers Marijke Dijkshoorn en Ineke Weppelman (beiden WUR) presenteren leerpunten uit interviews met koploper-ontwikkelaars en gemeenten. Vervolgens nodigen zij de deelnemers uit om in een interactieve sessie deze kansenkaart verder aan te scherpen. Gespreksleider: Coen van Rooyen.

C-Puntenlijstjes, icoonsoorten of habitatbenadering? Hoe krijg je ecologische wensenlijstjes in een planontwikkeling? Er lijkt nog een schakel te ontbreken tussen de ecologen die alles van diersoorten weten, en ontwikkelaars en bouwers die de optimale condities in hun bouwplannen moeten gaan scheppen. Is de landschapsarchitect die ontbrekende schakel? Ecoloog Geert Timmermans (gemeente Amsterdam) over puntenlijstjes en natuurstructuur in stad Amsterdam. Ecoloog Gideon Vreeman (gemeente Amersfoort) over icoonsoortenbenadering. Stadsecoloog Rombout van Eekelen (gemeente Breda) over habitatbenadering. Gespreksleider: Claudia Bouwens.

16.30 uur
Plenaire reflectie op de middag en op natuurinclusieve binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Kunnen we daadwerkelijk de stad voldoende ecologisch vergroenen, als we deze óók verdichten?

Gespreksleider Coen van Rooyen gaat in gesprek met de deelnemers in de zaal, met hulp van Mentimeter. Wat vraagt dit van de gemeente? Wat vraagt dit van de ontwikkelaar? Wie doet wat?

17.00 uur
Napraten met een drankje en vegetarisch hapje.

18.00 uur
Einde