Bijeenkomst KAN platform deelnemers - KAN bouwen

Bijeenkomst KAN platform deelnemers

Een jaar geleden begonnen Bouwend Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL het KAN platform voor ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten. Met inhoudelijke en financiële ondersteuning door RVO/DuurzaamDoor en het ministerie van BZK. Sinds oktober 2020 is de KAN website online en trachten we klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen op een praktische manier handen en voeten te geven.

Inmiddels hebben 30 lidbedrijven én 8 gemeenten zich aangemeld en zich gecommiteerd aan de voorwaarden van het KAN platform. We zouden graag een fysieke platformbijeenkomst organiseren, waarin alle deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en kennis, ervaring en inspiratie kunnen uitwisselen. Gezien het corona-regime zitten fysieke bijeenkomsten er voorlopig nog niet in. Daarom maken we er een digitale bijeenkomst van.

Programma
10.00 Opening door de dagvoorzitter.
10.15 Projectpresentatie Vijfsluizen Vlaardingen door Ron van den Brink (Heijmans) en Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel).
10.45 Claudia Bouwens, programmaleider KAN gaat in op de stand van zaken rond het KAN platform. Door middel van een poll inventariseren we de wensen van de deelnemers. Zitten we op het goede spoor? Hebben we de juiste thema’s te pakken?
11.15 Nanda Sluijsmans, stedenbouwkundige, houdt een inspirerend betoog met veel praktijkvoorbeelden over hoe je natuurinclusieve en klimaatadaptieve oplossingen in je plannen kunt integreren.
11.45 Gelegenheid voor vragen. Afronding door de dagvoorzitter.
12.00 Afsluiting.

Graag tot ziens op 1 juni!