Bos X Baksteen - KAN bouwen

Bos X Baksteen

toetsbaar evenwicht tussen groenontwikkeling en woningbouw

De noodzaak om groenstructuren te realiseren bij elke nieuwe stedelijke ontwikkeling staat inmiddels hoog op de beleidsagenda’s. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Wanneer is het groen voldoende, wie bepaalt dat en op welke manier?

In deze Deltametropool inspiratiesessie leren we uit de vooruitstrevende Deense praktijk en wetenschappelijke inzichten, en bespreken we enkele dilemma’s met experts en deelnemers in de zaal. Een werksessie, na de zomer, gaat vervolgens dieper in op de praktijk in provincie Utrecht.

Meld je nu aan en praat mee!

Programma

14:30 Inloop Fort Nieuwersluis
15:00 Welkom en intro door moderator Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)
15:10 Hanneke Kruize (RIVM) over de onderbouwing van groene investeringen bij stedelijke ontwikkeling
15:35 Landschapsarchitect Anne-Mette Andersen over Deense én Nederlandse ontwikkelingen met geïntegreerde groencomponent
16:00 Dialoog met de zaal, met o.a. inbreng van provinciaal adviseur Paul Roncken (Utrecht), ontwikkelaar Marnix van Delft (Synchroon) en An van Veen (Staatsbosbeheer)

– Welk type groen, waar en voor wie
– Kwantitatieve normering x kwalitatieve eisen
– Robuust, gelijk speelveld, effectief toetsbaar
– Schaalniveaus nationaal – regionaal – lokaal
– Welk sturingsmechanisme

16:50 Reflectie en vooruitblik werksessie
17:00 Hapje en drankje op het terras