Conferentie "Zetje van Culemborg" - KAN bouwen

Conferentie “Zetje van Culemborg”

Zaterdag 2 oktober 2021, 9:30-12:00 uur
Meedoen €10,- (achteraf gratis terug te kijken op deze pagina).

EVA-Lanxmeer viert haar jubileum. Met 1 miljoen te bouwen huizen voor de boeg in Nederland, geeft deze wijk een zetje in de goede richting met een conferentie over alles wat nodig is om tot klimaat-adaptieve, circulaire en toekomstbestendige wijken te komen.

Het programma bestaat uit vier korte inspirerende lezingen. Voor ontwerpers, (beleids)adviseurs, politici, investeerders, bewoners en initiatiefnemers. Eigenlijk voor iedereen die de duurzame en ecologische toekomst van wonen in Nederland belangrijk vindt.

Het programma is gericht op inspiratie. Er is ruimte voor vragen van deelnemers na elke lezing. Sprekers zijn:
Prof. dr. ir. Anke van Hal, Nyenrode University
Frank van Bussel MSc, Arcadis
Ir. Hiltrud Pötz, Atelier Groenblauw
Ir. Joachim Elbe, Elbe Messerschmidt

Programma
9:30 uur Opening door burgemeester Gerdo van Grootheest.
9:40 uur Introductie programma door Vera Dalm, milieu-adviseur en de dagvoorzitter.
9:45 uur Prof. dr. ir. Anke van Hal (Nyenrode University): De noodzaak en de urgentie van ecologisch bouwen in het nationaal bouwbeleid.
10:05 uur Discussie
10:15 uur Frank van Bussel MSc (Arcadis, Arnhem): De aantrekkelijkheid van ecologische wijken met duurzaam gebouwde woningen.
10:35 uur Discussie
10:45 uur Korte pauze
10:55 uur Ir. Hiltrud Pötz (Atelier Groenblauw, Delft): Aan welke concrete maatregelen moeten we denken als we een ecologische wijk willen bouwen, en op welk moment worden dat gemiste kansen?
11:15 uur Discussie
11:25 uur Ir. Joachim Eble (Eble Messerschmidt, Tübingen): Routes naar duurzame wijken van de toekomst.
11:45 uur Einddiscussie en afronding ochtendprogramma
12:00 uur Afronding ochtendprogramma

Meer informatie en tickets

Bij BNNVARA was onlangs het programma ‘Typisch Ecowijk Culemborg’ te zien, met portretten van bijzondere bewoners.