Expertmeeting: Vogelvriendelijk beheer openbare ruimte - KAN bouwen

Expertmeeting: Vogelvriendelijk beheer openbare ruimte

Veel vogels in onze stedelijke omgeving zijn afhankelijk van het openbaar groen. Maar
wat is vogelvriendelijke beplanting nu precies, en hoe houden we daar rekening mee
bij de inrichting en het beheer van onze openbare ruimte? Samen met Stichting
Steenbreek en Natuurpro organiseert Vogelbescherming op dinsdag 2 juli van 15.45 tot 16.30u
een expertmeeting over dit onderwerp.

Gert-Jan Koopman, natuur-technisch adviseur bij Natuurpro, licht toe waarom een
herwaardering van de struiklaag zo belangrijk is. Daarnaast gaat hij in op de voordelen
van streekeigen- en inheemse beplanting, en hoe je ecosystemen kunt versterken door
bij het maken van je beheerplannen aandacht te schenken aan de behoeften van
vogels.

Geef je op en kom meer te weten over vogelvriendelijk beheer!