Groene Huisvesters: Groene wijkaanpak GWL-Terrein - KAN bouwen

Groene Huisvesters: Groene wijkaanpak GWL-Terrein

Mede dankzij een zeer lage parkeernorm en het weren van auto’s uit het gebied, is het GWL-Terrein een heel populair woongebied geworden. Naast speelplekken, gemeenschappelijke (moes)tuinen, privétuinen en ontmoetingsplekken voor bewoners staan er veel bomen en planten. Met dank aan de bewoners zijn de gevels prachtig begroeid. Groene wijken dragen bij aan kwaliteit van leven. Tijdens deze sessie start van Groene wijkengroep waarin vooroplopende corporaties samenwerken aan vergroening van wijken.

Delen
Samenwerking tussen corporaties, huurdersorganisatie en gemeente is nodig om groene wijken te ontwikkelen. Neem jouw eigen partners mee naar deze sessie en leer van de praktijk,

In de middag bezoeken wij het GWL-Terrein. Uiteraard volgen wij de coronaregels. Daarom ontvangen de deelnemers die zich hebben opgegeven voor de ochtendsessie in de week voorafgaand aan deze sessie informatie over het middagprogramma.

Aanmelden via de Aedes-website

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.