Hackathon toekomstbestendige woningbouw - KAN bouwen

Hackathon toekomstbestendige woningbouw

Hoe krijgen we de sleutel tot de woning van de toekomst in handen? Met de Challenge Toekomstbestendige Woningbouw daagt de provincie Zuid-Holland de bouwsector, kennisinstellingen en overheden uit om deze vraag te beantwoorden.
Samen maken we toekomstbestendige woningbouw tot het nieuwe normaal. We onderzoeken hoe we kunnen voldoen aan de noodzaak om zowel energieneutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief, gezond, emissieloos als biobased en circulair te bouwen.

Tijdens 2 hackathondagen werken voor de gelegenheid samengestelde teams aan een doorbraak. Zij ontwikkelen oplossingen voor dit vraagstuk, zoeken daarbij naar kansen voor de fabrieksmatige woningbouw en strijden om het beste idee. Hiermee zetten zij een nieuwe stap om toekomstbestendig bouwen zo gewoon, makkelijk en betaalbaar mogelijk te maken.

Haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar
De jury beoordeelt de voorstellen op basis van 4 criteria: toekomstbestendig, haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar. Teams welke meer dan een minimum score hebben behaald komen in aanmerking voor begeleiding en enkele tienduizenden euro’s om de oplossing uit te werken. Doel is de uitwerking van de oplossing en de daadwerkelijk realisatie ervan.

De beste 4 voorstellen worden bovendien beloond met een prijzenpakket voor de teamleden om eigen woning en tuin toekomstbestendig te maken en inspiratie op te doen. De jury bestaat uit sleutelfiguren binnen het speelveld van toekomstbestendige woningbouw. Zij kunnen besluiten om een voorstel te adopteren, zodat het snel in de praktijk toegepast kan worden.

Inschrijven en meedoen
Anne Koning (gedeputeerde Wonen): “Heb jij de sleutel in handen? Dan roep ik je op om in een team mee te werken aan de challenge toekomstbestendige woningbouw. Het gaat in Zuid-Holland niet alleen om snel bouwen van woningen, we willen ook dat deze woningen over 50 jaar nog steeds een thuis zijn waar we trots op zijn.”

Inschrijven kan via de website van EventBrite. De hackathondagen vinden plaats tijdens het Congres Stedelijke Transformatie in Den Haag (2 juni van 9.00 tot 21.00 uur) en de Provada in Amsterdam (16 juni van 12.00 tot 16.00 uur).