Herstel van bodemleven in Nederland - KAN bouwen

Herstel van bodemleven in Nederland

Tenminste een kwart van alle biodiversiteit leeft onder de grond. Het bodemleven staat in Nederland echter onder druk. Door de bodem slimmer te beheren kan die juist onze grootste bondgenoot worden in het herstellen van de biodiversiteit en in de strijd tegen klimaatverandering.

Stichting Steenbreek nodigt iedereen van harte uit voor de online talkshow Herstel van bodemleven in Nederland op woensdag 9 maart van 11.00 tot 12.00 uur.

Talkshow
Voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland moeten we zoveel mogelijk de natuurlijke bodemfuncties benutten en bevorderen. Het realiseren van de woningbouw-, infra-, natuur- en energieopgaven is een ingewikkelde ruimtelijke puzzel. Gemeenten, waterschappen, provincies, hoveniers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven en tuinbezitters: iedereen kan een bijdrage leveren aan het herstel van het bodemleven in Nederland. Maar hoe dan?

Gasten
Onderstaande gasten bespreken samen wat er nodig is om te komen tot een integrale aanpak voor bodemherstel.

Albert Vliegenthart (De Vlinderstichting);
Noor Aghina (Synchroon);
Joyce van den Berg (gemeente Amsterdam);
Claudia Bouwens (KAN platform);
O.l.v. gespreksleider Marcel Bayer -hoofdredacteur van vakblad ROm en Stadszaken.nl.

Aanmelden
Meld je vandaag nog aan voor deze talkshow d.d. woensdag 9 maart van 11.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis. Daags voor de talkshow wordt een link toegestuurd om het programma te bekijken. De talkshow wordt opgenomen en is achteraf terug te kijken via steenbreek.nl