Het Register Duurzame Leefomgeving (RDL) - KAN bouwen

Het Register Duurzame Leefomgeving (RDL)

Op 31 oktober vindt om 16 uur een online talkshow plaats onder leiding van Coen van Rooyen (directeur WoningBouwersNL) met gasten uit de bouw-, vastgoed- en groensector. Thema is de potentie van het nieuwe Register Duurzame Leefomgeving (RDL). Op dat nieuwe digitale platform kunnen bouwers, ontwikkelaars en vastgoedpartijen de kwaliteit van de buitenruimte snel inzichtelijk maken voor hun eigen gebieden. 

Coen van Rooyen zal in Circl in gesprek gaan met Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel), Arne Weverling (VHG), Harwil de Jonge (Heijmans), Bas Rutten (ABN Amro), Simon Bos (idVerde), Paul Nelisse (Colliers) en Jeroen van Valen (Sectie 5). Het gesprek is live online te volgen en zal gaan over het belang van natuurinclusief bouwen, het waarderen van groen in de leefomgeving, nieuwe mogelijke vormen van financiering en trends en ontwikkelingen op het gebied van groen.

De aanleiding is dat het bouw- en vastgoedpartijen op dit moment ontbreekt aan laagdrempelige tools om snel inzicht te krijgen in groen, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. RDL voorziet in deze behoefte door inzicht te geven in de kwaliteit van de buitenruimte voor de aangevraagde gebieden. Daardoor wordt het mogelijk om te sturen op deze thema’s en het gesprek aan te gaan met betrokken partijen.

Initiatiefnemer NL Greenlabel wil met het register invulling geven aan hun ambitie om de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen per 2030. Tijdens het evenement wordt het platform op feestelijke wijze gelanceerd. In het voorjaar van 2023 zal de volledig werkende versie beschikbaar worden.

Het online evenement op 31 oktober van 16 tot 17 uur kan worden bijgewoond via deze link.