In our nature festival - KAN bouwen

In our nature festival

Voor het Jubileumfestival ter viering van het 20-jarig bestaan van de ecologische wijk Lanxmeer koppelt de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer lokaal succes op het gebied van wonen en sociale verbinding aan kunstenaars van ‘In Our Nature’, om burgers en bestuurders aan te zetten tot een verandering in het denken over sociale en duurzame huisvesting.

Het festival brengt twee werelden samen. Aan de ene kant is er de mens als vindingrijke maker. Aan de andere kant is er de natuur als bron van kennis en wijsheid. Met het festival willen we lokaal de relatie tussen natuur, mens en cultuurlandschap versterken.

De ecologische woonwijk EVA-Lanxmeer is een voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving. Vijfentwintig jaar geleden sloeg een groep particuliere initiatiefnemers sloeg, in samenwerking met experts op het gebied van duurzaamheid, architectuur, sociale innovatie en landschapsinrichting, de handen ineen en ontwierp zelf een integrale woonwijk met innovatieve energie-opwekking, waterhuishouding en sociale verbinding. Na een intensief proces van vallen en opstaan, en in samenwerking met de gemeente Culemborg, verschenen in 2000 de eerste woningen, en nu genieten er zo’n 1000 bewoners van hun gezamenlijke tuinen terwijl de auto’s op het laadplein worden opgeladen door zonnepanelen.

Kijk hier voor het volledige programma