KAN Café met Eddy Schabbink - KAN bouwen

KAN Café met Eddy Schabbink

Bij de inrichting van Nederland moeten ‘bodem en water sturend’ worden. Maar wat betekent dit eigenlijk? Vreemd genoeg lijken verschillende experts hier verschillende betekenissen aan te geven. Een ecoloog legt dit heel anders uit dan een civiel ingenieur. Tijd om hier eens wat dieper in te duiken!

Coen van Rooyen gaat in het KAN Café in gesprek met Eddy Schabbink, adviseur en bevlogen docent bij IPC Groene Ruimte, opleidingsinstituut voor de leefomgeving. Wat betekent ‘water en bodem sturend’ in zijn ogen?

Eddy houdt ons voor om in onze ruimtelijke beslissingen rekening te houden met verzakking, verzilting, verdroging en verzuring van de bodem. Hij laat ons op een andere manier naar gebiedsontwikkeling kijken, om zo bodem, water én groen daadwerkelijk leidend te maken.

Het belooft een leerzaam KAN Café te worden, op donderdag 6 juli van 13:00 tot 14:00 uur. Je kunt je hier aanmelden.

Op pagina 6 van de Steenbreek special ‘Aan de slag met biodiversiteit’ vind je een interview met Eddy.