KAN Café met Fred Prins - KAN bouwen

KAN Café met Fred Prins

We spoelen het toilet door met drinkwater. Zonde! Kan dat niet met regenwater? Of met grijs water, dat wil zeggen afvalwater van keukenkraan, douche of wasmachine? In Nederland is dit nog niet zo gebruikelijk, maar in de landen om ons heen des te meer. Wat zijn de lessen uit België en Duitsland?

Coen van Rooyen gaat in het KAN Café in gesprek met Fred Prins, directeur en eigenaar van GEP Regenwater. Al meer dan 20 jaar legt hij regen- en grijswatersystemen aan in Nederland, België en Duitsland. Wat zijn de nieuwste innovaties?

En ook interessant: wat valt hem op in onze buurlanden?  Wat kunnen we van ze leren op het gebied van water in en rond gebouwen? Duitsland kent bijvoorbeeld een interessante vorm van rioolheffing, zag Fred. Je betaalt per vierkante meter verhard oppervlak. Een extra stimulans dus om tuinen groen te maken!

Het wordt weer een sprankelend KAN Café, op donderdag 7 maart van 13:00 tot 14:00 uur. Je kunt je hier aanmelden.