KAN Café met Jelle de Jong (IVN) - KAN bouwen

KAN Café met Jelle de Jong (IVN)

Op donderdag 9 maart van 13.00 tot 14.00 uur is Jelle de Jong te gast in ons digitale KAN Café. Jelle is algemeen directeur van IVN (Instituut voor Natuureducatie). De organisatie telt ruim 150 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen.

Jelle wil de natuur terugbrengen in de harten van de mensen en bijdragen aan een gezonde leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan. Hij is initiatiefnemer van Werklandschappen van de Toekomst waardoor met steun van het Nationaal Groeifonds uiteindelijk 1.000 bedrijventerreinen groen en klimaatbestendig zullen worden. Daarnaast is Jelle ook nauw betrokken bij het programma Gezonde Buurten waar wordt gewerkt aan een ‘nieuw normaal’ voor een groene gezonde buurt met betrokkenheid van bewoners.

De mens als geologische kracht
Hoe komt het dat de mens op aarde een geologische kracht is geworden? “Meet het gewicht van alle zoogdieren: 96% is de mens, zijn huisdieren en zijn vee. De overige 4% is natuurlijk systeem. Alles wordt geëxploiteerd. We zijn de planetaire grenzen van ons systeem aan het overschrijden. Het paradijs is misschien bereikt, maar dit hebben we ten koste van het natuurlijk systeem gedaan.”

Het belooft een filosofische aflevering te worden van het KAN Café. Cafébaas Coen van Rooyen gaat met Jelle de Jong in gesprek. Je kunt je hier aanmelden.