KAN excursie naar bovengronds regenwatersysteem in Eindhoven - KAN bouwen

KAN excursie naar bovengronds regenwatersysteem in Eindhoven

Op dinsdagmiddag 17 september organiseert het KAN platform een excursie naar het bovengrondse regenwatersysteem in de woonwijken Celsius, Vredeoord en landgoed De Grote Beek in Eindhoven. Deze drie aangrenzende gebieden beslaan in totaal 200 ha. In de periode 2016-2024 is hier, deels in combinatie met herstructurering en nieuwbouw, één samenhangend afwateringssysteem aangelegd dat is geïntegreerd in de woningen en het landschap.

In woonbuurt Celcius in Woensel zijn 400 woningen van Trudo gesloopt en vervangen. In vier planfasen is de buurt rond het Celciusplein getransformeerd van een versteende omgeving naar groene woonhoven met kleurrijke woningen. Het voormalige Philips-kantorenpark Vredeoord is getransformeerd naar een autoluwe, groene woonwijk waar het regenwater optimaal kan infiltreren. De gesloopte kantoren hebben plaats gemaakt voor kleine buurtjes in collectief particulier opdrachtgeverschap met veel houtbouw. Het landgoed De Grote Beek is een GGzE terein. Tot voor kort stroomde het meeste water door een ondergrondse buis om het terrein heen. Door het water niet meer ondergronds om het terrein maar bovengronds over het terrein te laten lopen wordt de beek gevoerd. Het laatste deel in De Grote Beek is in het voorjaar van 2024 opgeleverd.

Wadi in Celsius

We worden ontvangen in de buurt van de locatie. Alwin de Lang, Peter Lubbers en Joeri Sowka van Buro Lubbers presenteren de lessen van het project. Voor Celsius en De Grote Beek is het stedenbouwkundig plan in samenwerking met Tarra Architectuur en Stedenbouw gemaakt. Fieke van den Beuken van Trudo licht de herstructurering van Celsius toe. Per fiets (deze staan klaar voor de deelnemers) verkennen we de drie gebieden onder leiding van de projectbetrokkenen van Buro Lubbers, Niels Walters van Tarra, Trudo, de gemeente en het waterschap. Er is veel ruimte voor vragen en discussie.

Meer lezen over klimaatadaptatie en natuur in het plan.

Waterberging in De Grote Beek

Voor wie?
Deze excursie is gericht op woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ecologen, civiel technici, waterdeskundigen, gemeente-ambtenaren en andere experts met beroepsmatige interesse voor de natuurinclusieve en klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte.

Aanmelden
Datum en tijd: dinsdagmiddag 17 september, van 13.00 uur tot 15.30 uur.
Prijs: deelname is kosteloos
Aanmeldformulier