KAN excursie naar De Slotvrouwe in Heemskerk - KAN bouwen

KAN excursie naar De Slotvrouwe in Heemskerk

Op vrijdagmiddag 23 juni organiseert KAN een excursie naar het natuurinclusieve project De Slotvrouwe in Heemskerk. Hoe realiseer je een sloop/nieuwbouw project als er een grote kolonie vleermuizen in de oudbouw aanwezig is? Leer van de zorgvuldigheid die de betrokkenen hier aan de dag leggen. De Slotvrouwe is een voorbeeld van een project waar de ecoloog vanaf het begin bij de plannen is betrokken.

We worden ontvangen in het bezoekerscentrum van kasteel Assumburg; het Koetshuijs. Projectleider Peter van Raamsdonk (Woonopmaat), ecoloog Richard Witte (Bureau Endemica) en aannemer Roland Guikema (ERA Contour) presenteren de lessen van het project en leiden ons vervolgens rond. Bijzonder leerpunt in dit project is het omgaan met de aanwezige vleermuizen.

Het gaat om vier grote jaren ’60 flats waarvan er nu drie zijn vervangen door nieuwbouw. De vierde flat fungeert nog als tijdelijk (massa) winterverblijf, zowel voor vleermuizen als voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Andere aspecten zijn de waterberging, de verlegging van de weg en de verlegging van een watergang langs het project en de herinrichting tot een parkachtig landschap met aandacht voor de biodiversiteit.

Meer lezen over de ecologie in het plan
Meer lezen over de bouw

Voor wie
Deze excursie is gericht op corporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ecologen, gemeente-ambtenaren en andere experts met beroepsmatige interesse voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve nieuwbouw en sloop/nieuwbouw. Bij meer aanmeldingen dan plekken krijgen deelnemers aan KAN Bouwen voorrang.

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur
Prijs: deelname is kosteloos

Aanmelden
Ga naar het aanmeldformulier