KAN excursie naar EVA Lanxmeer en Parijsch in Culemborg - KAN bouwen

KAN excursie naar EVA Lanxmeer en Parijsch in Culemborg

Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur
Prijs: deelname is kostenloos

Op vrijdagmiddag 2 september organiseert KAN een excursie naar twee inspirerende natuurinclusieve projecten in Culemborg.

EVA Lanxmeer
EVA Lanxmeer ontstond vanaf 1995 in een gelukkige samenwerking tussen gedreven initiatiefnemers, toekomstige bewoners, en de gemeente als projectontwikkelaar. Na 2005 kregen commerciële projectontwikkelaars een rol. Het plan omvat inmiddels 320 woningen. Het concept blijft: veel aandacht voor ecologie, (historisch) landschap en collectiviteit.

We worden ontvangen met koffie en een broodje in de voormalige fabriek ‘Gelderland’. Bewoner Felix van de Laar presenteert de principes van EVA Lanxmeer en leidt ons vervolgens rond. Wat kunnen ontwikkelaars en gemeenten leren van deze buurt en deze bijzondere vormen van beheer? Hoe bevalt de opzet met mandelige hofjes, het groenontwerp, de collectieve parkeerplaatsen, het watersysteem en de drie helofytenfilters? De leerpunten en do’s en don’ts worden vrijelijk gedeeld.

Het beheer van het openbaar groen en water wordt grotendeels gedaan door stichting Terra Bella, met bewoners in het bestuur, en met budget van de gemeente, die jaarlijks schouwt. Meer info over EVA Lanxmeer vind je hier.

Parijsch
Vervolgens rijden we om half 3 gezamenlijk met eigen vervoer naar de tweede projectlocatie. Aan de Noordwestelijke rand van Culemborg verrijst Parijsch, een grote groen-blauwe nieuwbouwwijk. Er komen ruim 1000 woningen, verdeeld over een aantal ontwikkelvelden die allemaal een eigen uitstraling hebben. Parijsch zal naar verwachting in 2027 of 2028 afgerond zijn. We worden rondgeleid door Henkjan Kievit, directeur van de CV Parijsch – een ontwikkelmaatschappij van Mourik en de gemeente Culemborg. Meer info over Parijsch vind je hier­.

Voor wie
Deze excusie is gericht op ontwikkelaars, bouwbedrijven, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, gemeente-ambtenaren en andere experts met beroepsmatige interesse voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve nieuwbouw en watersystemen.

Aanmelden
Ga naar het aanmeldformulier