KAN themagroep Uitvragen Ambities - KAN bouwen

KAN themagroep Uitvragen Ambities

Hoe ga je als gemeente in tenders om met KAN ambities? Hoe vraag je dit uit en hoe borg je het? Wat vraag je als minimum in een programma van eisen? En hoe organiseer je het procesmatig?

In deze KAN themagroep focussen we op de ‘hoe’ vraag, en we beperken ons (in eerste instantie) tot tenders. De opzet is dat gemeenten en ontwikkelaars elkaar bevragen over hun ervaringen en werkbare oplossingen met elkaar bespreken.

Een voorbeeld van een oplossing is de toepassing van partnerselectie. Zie Bijlage 1 van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019. Wat zijn de ervaringen hiermee? Zijn er andere oplossingen?

We streven naar een groepsgrootte van maximaal 15 personen. De themagroep wordt voorgezeten door Tobias Verhoeven (Synchroon). Margriet Schepman (NEPROM) is procesmanager van deze themagroep. Helen Visser (Bouwend Nederland) en Jos van Alphen (Aanbestedingsinstituut) hebben al aangegeven deel te willen nemen.

Aanmelden kan hier

Wanneer: maandagmiddag 27 september, 13.00-15.00 uur
Waar: via MS Teams
Deelnemers: gemeenten en ontwikkelaars met ambities op het gebied van klimaatadaptief en natuurinclusief (KAN).
Voorzitter/gespreksleider: Tobias Verhoeven (Synchroon)
Trekker/procesmanager: Margriet Schepman (NEPROM)
Verslaglegger: John Cüsters

Wat is een KAN themagroep?
Een themagroep is een groep bestaande uit maximaal 15 personen, die verdeeld over ca. 3 bijeenkomsten de praktijkervaringen uitwisselen over een thema of vraagstuk. Indien nodig wordt een expert of onderzoeker ingeschakeld om bepaalde aspecten verder te onderzoeken. De voorzitter leidt het gesprek en zorgt ervoor dat alle relevante kanten en oplossingen besproken worden. De tekstschrijver maakt van elke bijeenkomst een levend verslag. Deze wordt (geanonimiseerd) op de KAN website geplaatst. Na afloop wordt van de uitkomst een factsheet of brochure gemaakt. De procesmanager bewaakt de voortgang en de inhoud.