KAN Themagroep Verharding en Beheer - KAN bouwen

KAN Themagroep Verharding en Beheer

Op donderdagochtend 6 april organiseert het KAN platform een digitale themabijeenkomst over detaillering en beheer van waterdoorlatende bestrating.

In de themagroep Verharding en Beheer komen we enkele malen bij elkaar om verschillende vormen van verharding te bespreken. Waar moet je in de praktijk op letten? In detaillering en in beheer? De eerste bijeenkomst ging over doorgroeibare bestrating. Op 6 april bespreken we waterdoorlatende bestrating. Op termijn bespreken we ook andere nieuwe civiele/groene oplossingen in openbaar stedelijk gebied, zoals wadi’s, raingardens en andere voorzieningen. We richten ons in de uitwerking zowel op klimaatadaptatie als op biodiversiteit.

Floris Boogaard (lector Hanzehogeschool Groningen, consultant Deltares) vertelt tijdens de digitale bijeenkomst op 6 april over zijn recente praktijkervaringen met lopende metingen en onderzoeken. Vervolgens bespreken we de vragen van deelnemers. Waar lopen zij tegenaan?

Het doel van deze bijeenkomst is om te komen tot een (tweede) praktische factsheet over de huidige stand van zaken, ervaringen, do’s en don’ts rond waterdoorlatende bestrating. Zodat gemeenten én ontwikkelaars weten wat ze op dit moment wel en niet kunnen toepassen als werkende oplossing voor bestrating in stedelijk gebied. Tekstschrijver Henk Bouwmeester schrijft deze factsheet.

Afgelopen keer: waar moet je op letten bij doorgroeibare verharding?
Floris Boogaard hield op 15 november 2022 een presentatie over doorgroeibare verharding. In samenwerking met de deelnemers aan de themagroep is hier inmiddels een concept factsheet over geschreven. Momenteel voert Deltares nog relevante metingen en proeven uit. Zodra het definitieve onderzoek van Deltares gepubliceerd is maken we de factsheet definitief en volgt publicatie op de KAN website. Naar verwachting zal dit vóór de zomer van 2023 gebeuren.

Deelnemeren aan de themagroep
Ben je geïnteresseerd? Er is nog plek voor enkele gemeentelijke beheerders, fabrikanten van bestratingsmateriaal en experts/wetenschappers. De deelnemers komen in totaal ca. drie keer bij elkaar. De bijeenkomst van 6 april is de tweede.

Je kunt je hier aanmelden.

Wanneer: donderdagochtend 6 april van 9:30 tot 11:30.
Waar: via MS Teams.
Trekker/gespreksleider: Claudia Bouwens, programmaleider KAN.

Lees meer over waterpasserende en doorgroeibare verhardingen