KAN webinar over nestvoorzieningen - KAN bouwen

KAN webinar over nestvoorzieningen

Hoe kun je bij nieuwbouw rekening houden met vleermuizen, vogelsoorten als gierzwaluwen, huismussen en zwaluwen, en met insecten? Een aantal diersoorten gebruikt immers het liefst onze gebouwen om te broeden, jongen groot te brengen en/of te overwinteren.

Eric Michels van Vivara Pro vertelt je in dit KAN webinar in één uur alles wat je over nestvoorzieningen zou willen weten. Ook is er ruim tijd voor het beantwoorden van jouw vragen. Vivara Pro is expert op het gebied van projecten en producten die gericht zijn op mitigatie, het bevorderen van biodiversiteit, flora- en faunacompensatie en duurzaamheid.

Moderator is Claudia Bouwens, programmaleider KAN Platform. Zij geeft een overzicht van de stand van zaken rond de wettelijke eisen aan nestvoorzieningen.

Het webinar vindt plaats op donderdag 30 mei 2024 van 10.00 tot 11.00 uur.

Je kunt je hier aanmelden