Klimaat en Watervraag Stedelijk gebied - KAN bouwen

Klimaat en Watervraag Stedelijk gebied

Wat betekent het veranderende klimaat en de realisering van klimaatadaptatiemaatregelen voor de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied? Die vraag wordt beantwoord op een online informatiebijeenkomst op donderdagmiddag 19 november 2020.

DPRA laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied nu, in 2050 en in 2085 onder invloed van klimaatverandering. Ook wordt onderzocht wat hierbij de invloed is van klimaatadaptatiemaatregelen – zoals meer groen, meer waterdoorlatende verharding, meer oppervlaktewater en invoering van grondwaterpeilbeheer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Op 19 november worden de resultaten en bevindingen gedeeld in een online slotbijeenkomst.

Doelgroep
Professionals klimaatadaptatie bij gemeenten, waterschappen, provincies, kennisinstellingen, adviesbureaus en bedrijven.

Meer informatie en aanmelden