Naar een natuurinclusieve stad op buurtniveau - KAN bouwen

Naar een natuurinclusieve stad op buurtniveau

In potentie is de stad een rijke biotoop, met een grote variëteit aan niches voor stadsflora en fauna. Maar de stad is ook een kwetsbare biotoop. Nieuwe ontwikkelingen in de stad volgen elkaar snel op en vereisen veerkracht en voortdurende aanpassingen aan het ecologisch netwerk.

Hoe kan het ruimtelijke ontwerp van de kleinschalige publieke ruimte de biodiversiteit in het stedelijk gebied versterken? Deze vraag staat centraal bij de kennisbijeenkomst onder leiding van Jacques Vink en Annemiek Bongers waarbij een aantal case-studies uit Nederland en andere noordwest Europese steden worden besproken en waarbij u als deelnemer zelf aan het werk gaat.

Na deze presentaties wordt er met behulp van een ontwerptool gewerkt aan het herontwerp van een buurtplein in een naoorlogse woonwijk in Amersfoort. Dit is de Holkerweg in de Schothorst (jaren 70-80 wijk).

Programma
09.30 – 10.00: inloop en ontvangst met koffie/thee
10.00 – 11.00 uur: Korte kennismaking en inleiding ‘Stadsnatuur maken’ door Jacques Vink
11.00 – 11.30 uur: Intro groene schoolpleinen Annemiek Bongers Bespreking vragen van deelnemers
11.30 – 12.30 uur: Bespreking van drie casestudies: Delft, Kopenhagen, Antwerpen door Jacques Vink,
12.30 – 13.00 uur: Lunchpauze
13.00 – 14.00 uur: Wandeling door de buurt onder begeleiding van de wijkbeheerder Soesterkwartier Amersfoort
14.00 – 14.30 uur: Introductie van de ontwerptool waaronder de 3-30-300 regel, en uitleg van de opgave.
14.30 – 15.30 uur: Workshop
15.30 – 16.00 uur: Bespreking van resultaten, vragen en evaluatie

De kennisbijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel

Annemiek Bongers is stedenbouwkundig ontwerper en ecologisch hovenier. Jacques Vink is architect en een van de auteurs van Stadsnatuur Maken en Stadsnatuur Bouwen (uitgave dec 2023) Beiden werken als ontwerpers aan de natuurinclusieve stad.

Bijdrage
249 euro voor niet-abonnee’s van de vakbladen Stedelijk Interieur, Groen, ROm en Stadszaken en niet leden van NVTL en St. Steenbreek

199 euro voor abonnees op vakbladen Stedelijk Interieur, Groen, ROm en stadszaken en leden van St. Steenbreek en NVTL

Praktische informatie
Maximaal 40 deelnemers kunnen deze kennisbijeenkomst bijwonen
Datum: 12 december 2023
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41.

Aanmelden voor evenement