Natuurinclusief Bouwen en Omgevingsvisie - KAN bouwen

Natuurinclusief Bouwen en Omgevingsvisie

Online talkshow op donderdag 3 december van 10.30 tot 11.30 uur

Houden we vandaag de dag bij de inrichting van onze steden en dorpen al rekening met meer ruimte voor natuur? Hoe kunnen overheden en ‘groene’ en ‘grijze’ sector samen stappen zetten om het collectieve bewustzijn te veranderen? Aan de hand van twee icoonprojecten die uitblinken op thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid, natuurinclusiviteit, biodiversiteit en integraliteit (Omgevingsvisie) laat de Vakbeurs Openbare Ruimte tijdens de talkshow zien dat er al goede dingen gebeuren en dat het ook echt kan.

Margot Ribberink (voormalig weervrouw en huidig ambassadeur Stichting Steenbreek) ontvangt tijdens de talkshow de volgende gasten:

Harwil de Jonge (Heijmans) en Monica Wichgers (wethouder gemeente Culemborg) over de rol van overheden en projectontwikkelaars. Wat zijn de wettelijke plichten rond natuur versus de kansen die natuurinclusief bouwen kan bieden. Met een uniek inkijkje in het project nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg.

Jelle de Jong (IVN/DuurzaamDoor) over de vertaalslag naar de praktijk vanuit natuurbescherming en de bouwopgave waar Nederland voor staat. En hoe betrekken we de toekomstige bewoners van (sociale)huur- en koopwoningen om te voorkomen dat de private omgeving al gelijk wordt versteend? De wijk Kerckebosch in Zeist biedt hiervoor inspiratie.

Leon Smet (Stichting De Groene Stad). Niet alleen in Nederland staan we voor een grote opgave om onze leefomgeving te vergroenen. Ook de landen om ons heen ondernemen stappen, dat laten de genomineerde projecten aan de Green Cities Award wel zien. De Europese winnaar wordt tijdens deze talkshow bekend gemaakt.

Aanmelden
De talkshow is online te bekijken via deze website en deelname is gratis. Vanaf 10.25 uur is de livestream actief. Vooraf aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier. Via de chatfunctie is het tevens mogelijk om vragen te stellen aan de gasten. Bent u verhinderd op 3 december? De talkshow wordt opgenomen en is daarmee ook op een later tijdstip terug te kijken.

Beeld: Nanda Sluijsmans