Sessie over klimaatverandering en gebiedsontwikkeling tijdens SKG Jaarcongres - KAN bouwen

Sessie over klimaatverandering en gebiedsontwikkeling tijdens SKG Jaarcongres

Tijdens het SKG Jaarcongres, op 31 maart in Den Haag, komt in de sessie over klimaatverandering en gebiedsontwikkeling komt onder meer de methode van ruimtelijke adaptieve paden aan bod.

Dat klimaatverandering grote gevolgen zal hebben voor onze leefomgeving is duidelijk. Met de flexibele methode ‘Ruimtelijke Adaptieve Paden’ kunnen gebiedsontwikkelaars volgens onderzoeker Lisa Lieftink en beleidsadviseur Kasper Spaan sturen op de consequenties van klimaatverandering. Flexibiliteit staat in deze methode centraal, en door een verre tijdshorizon te kiezen is het mogelijk om op verschillende scenario’s in te spelen.

”Het ontwikkelen van ruimtelijke adaptieve paden dwingt om goed na te denken over het initiële ontwerp van een gebiedsontwikkeling en de flexibiliteit die nodig is voor eventuele toekomstige aanpassingen.”

Lees meer over de methode op gebiedsontwikkeling.nu

Het programma van het SKG Jaarcongres vindt u hier.