SIGS excursie naar Utrecht - KAN bouwen

SIGS excursie naar Utrecht

Hierbij bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere SIGS-excursies op 16, 23 of 28 september! Kom meer te weten over succesvolle implementatie van functioneel groen bij stadsvernieuwing en stadsuitbreiding in Culemborg, Utrecht en Eindhoven. Er is ruimschoots tijd voor discussie en kennis delen.

Opgeven kan via: groenestadsontwikkeling@wur.nl. Voor meer informatie over het SIGS project, zie de website Groenestadsontwikkeling.nl

Excursie Utrecht (O.l.v. Janny Straatsma)
Datum: donderdag 23 september ’s middags
Voor wie: gemeenten en projectontwikkelaars kunnen deelnemen

In juli is de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 vastgesteld door de gemeenteraad Utrecht. In de RSU2040 is een barcode opgenomen, waarbij we er vanuit gaan dat bij toename van het aantal woningen, ook de voorzieningen en het groen moeten toenemen. Dit betekent dat bij een toename van 60.000 woningen, er 440 ha groen bijkomt. Dit doen we op verschillende schaalniveaus.

Met de fiets willen we met jullie langs deze schaalniveaus fietsen en we laten zien wat de opgave is. Zo laten we zien hoe we groen toevoegen in straten bij de gebiedsontwikkeling bij de Jaarbeurs, we laten de opgave voor een nieuw park bij Moreelse en de Maliebaan zien en via de groene route over de Oosterspoorbaan fietsen we naar Maarschalkerweerd, onderdeel van een groene scheg. En vandaar uit fietsen we terug en is er gelegenheid om elkaar verder te spreken bij een borrel in de buurt van het stadskantoor.

Max deelnemers: 30 personen