Startevent Interreg-project Natuur-inbouw - KAN bouwen

Startevent Interreg-project Natuur-inbouw

Nederland en Vlaanderen gaan samen aan de slag voor natuur in de stad met het door de Europese Unie gefinancierde project Natuur-inbouw.

Overheden, bedrijven en instellingen werken samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven met het klimaatbestendig maken van onze gebouwen. Op 12 maart vindt in Brussel het startevent plaats van dit project, vol interessante lezingen en discussies over natuurinclusief bouwen en goede voorbeelden om te bewonderen. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Programma

9.30: Onthaal

10.00: Verwelkoming en praktische afspraken

10.15: Lezing: Natuurinclusief bouwen; van noodzakelijk naar noodzaak –
Timo Roeke, Vogelbescherming Nederland
Tot de jaren zeventig werd er overal natuurinclusief gebouwd in België en Nederland. Al was dat vaak niet zo bedoeld. Huizen hadden voldoende openingen voor dieren. Vandaag de dag staat de biodiversiteit in het stedelijk gebied onder druk. Het aantal vogels en vleermuizen gaat al jaren achteruit. Wat is er veranderd en hoe ziet de toekomst eruit voor natuurbewonende soorten?

11.00: Voorstelling project Natuur-inbouw


11.30: Pitch 1: de vleermuis in het nauw –
Daan Dekeukeleire, vrijwilliger Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep
Veel vleermuissoorten verliezen snel verblijfplaatsen in onze gebouwde omgeving. Alle hoeken en kieren van gebouwen worden dichtgestopt, en dat gaat ten koste van verblijfplaatsen van vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Hoe kunnen we ze een thuis blijven bieden?

11.45: Pitch 2: samenwerking en kennisuitwisseling –
Dirk Criel, landschapsecoloog en projectverantwoordelijke Faunahuis in Brakel
Natuurinclusief en faunavriendelijk bouwen vergt een interdisciplinaire aanpak. Kennisuitwisseling en samenwerking met deskundigen in zowel de bouwsector als de natuursector is essentieel. Het vormt de basis voor duurzame en ecologisch georiënteerde bouwprojecten. Hiervoor is een goede opleiding en gedegen kennis van de stadsnatuur belangrijk. Dirk Criel geeft inzicht in de rol van de ecoloog in het proces, en waarom afstemming tussen verschillende disciplines zorgt voor een versterking van het project als geheel.

12.00: Pitch 3: het Goese voorbeeld –
Gemeente Goes
In de gemeente Goes zijn de werkzaamheden van Natuur-inbouw al gestart. Wat hebben ze al gedaan en hopen ze te bereiken, wat is het belang van de demo’s en hoe gaan ze er een succes van maken?

12.15: Vragenronde pitches

12.30: Lunchpauze + netwerkevent met infostands

Tijdens de lunchpauze kunt u langsgaan bij de informatiestands van project- en demopartners. Zij zullen zich hier voorstellen, laten zien wat hun aandeel is in het project en wat zij verder rond natuurinclusief bouwen doen.

14.00: Lezing: De bouw als constructieve partner voor de habitat van mens én dier –
Wim Garmyn, Embuild Vlaanderen
Het versterken van groen-blauwe netwerken is een belangrijke werf voor de actuele maatschappelijke uitdagingen. Waar zet de bouwsector vandaag al op in, en wat is er verder nodig om aan de slag te gaan?

14.45: Panelgesprek natuurinclusief bouwen

Over natuurinclusief bouwen is het laatste woord nog lang niet gezegd. Zowel in Nederland als in Vlaanderen geraakt het meer en meer bekend,  en worden maatregelen steeds meer toegepast. Daardoor komen ook onvermijdelijk vragen: hoe weeg je belangen af en hoe helpen we de fauna in en rond ons huis? Tijdens een panelgesprek gaan experts met elkaar in discussie.

15.45: Samenvatting van de dag + slotwoord


16.00: Netwerkborrel + netwerkevent met infostands

Tijdens de netwerkborrel kunt u, net als tijdens de lunch, langsgaan bij de informatiestands van project- en demopartners. Zij zullen zich hier voorstellen, laten zien wat hun aandeel is in het project en wat zij verder rond natuurinclusief bouwen doen.

17.00: Einde

Meer informatie en inschrijven