Symposium Klimaatweb - KAN bouwen

Symposium Klimaatweb

Met het onlangs verschenen IPCC-rapport is de urgentie van klimaatadaptatie nog eens extra op scherp gezet: de tijd die we over hebben voor effectieve adaptatie aan de effecten van klimaatverandering is nog maar beperkt.

Er zijn veel stakeholders, zowel vanuit gemeenten en provincies als vanuit burgers en bedrijfsleven. Deze veelheid aan verschillende stakeholders vraagt een andere manier van organiseren en aansturen. Tijdens het Klimaatweb Symposium nemen verschillende experts je in een middag mee door de belangrijkste vraagstukken. Je krijgt handvatten om in jouw werk de uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt aan te gaan.

Sprekers zijn o.a. Floris Boogaard (Senior Consultant bij Deltares en lector Ruimtelijke Transformaties aan de Hanzehogeschool Groningen), Maarten Verkerk (Adviseur klimaatadaptatie bij Over Morgen) en Edward Brans (Advocaat bij Pels Rijcken). Aanmelden via Klimaatweb.nl.

PROGRAMMA
13:00 – 13:45
Inloop en ontvangst

13:45 – 14:15
Van harde conclusies uit het IPPC rapport naar inspirerende klimaatadaptieve voorbeelden – Floris Boogaard

14:15 – 14:45
Tegenstrijdige belangen bij gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie – Edward Brans

14:45 – 15:00
Pauze

15:00 – 15:30
De kracht van de regio breder benutten. Praktijkcases, struikelblokken en kansen bij het koppelen van opgaven – Maarten Verkerk

15:30 – 16:00
De jeugd heeft de toekomst. Het betrekken van jongeren bij de plannen voor morgen. Leerpunten vanuit de RESSEN – Anne Schipper

16:00 – 16:30
Plenaire discussie

16:30 – 16:40
Reflectie en slotwoord

16:40 – 17:30
Netwerkborrel