Symposium: Van Ambitie tot Aanpak – Klimaatadaptatie - KAN bouwen

Symposium: Van Ambitie tot Aanpak – Klimaatadaptatie

Met grillige piekbuien, droogte en hittestress zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder. Lokale Green Business Clubs (GBC’s) richten hun programma in met projecten die klimaatverandering moeten tegengaan (minder CO2 uitstoot), maar ook klimaatadaptatie staat bij veel lokale GBC’s en soortgelijke samenwerkingsverbanden steeds hoger op de agenda. De uitdaging hierbij: welke maatregelen kunnen genomen worden en wie pakt welke verantwoordelijkheid hierin?

Bezoek voor antwoorden en praktische voorbeelden :

GBC Symposium Klimaatadaptatie
Donderdag 16 februari 2023
13.00 tot 16.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel (inloop vanaf 12.30)
CIRCL Amsterdam (loopafstand station Amsterdam Zuid)

Aanmelden kan hier

Programma
Klimaatadaptieve maatregelen kunnen genomen worden in de buitenruimte, op/aan/in gebouwen en door particulieren: bij de medewerkers van GBC-participanten. Welke voorbeelden zijn er van maatregelen in de buitenruimte en welke rol kunnen GBC-participanten hierin spelen? Bij gebouwen komt de split incentive om de hoek kijken: wie (huurders, beheerder, eigenaar) investeert in projecten en wie profiteert? De verschillende doelgroepen worden tijdens het plenaire gedeelte en de break-outsessies aangesproken; bezoekers aan het symposium vertrekken aan het eind van de dag bewust van hun mogelijke rol in het vraagstuk en hoe ze deze in de praktijk kunnen brengen.

GBC’s & landelijk symposium
De kracht van Green Business Club zit in het lokale: op praktische schaal vanuit gezamenlijke belangen met de buren aan de slag om het gebied te verduurzamen. Maar waar te beginnen en hoe tussentijds inspiratie op te doen? Juist daar komt Green Business Club Nederland om de hoek kijken met een jaarlijks symposium over een thema waar meerdere GBC’s aan werken. Zo brengen we kennis samen om te delen en helpen we elkaar verder in het DOEN.