Talkshow Onder het Maaiveld - KAN bouwen

Talkshow Onder het Maaiveld

De afnemende bodembiodiversiteit heeft drastische gevolgen voor de samenleving en de economie. Denk aan wateroverlast in stedelijk gebied, hittestress, bomen en struiken die verdrogen en bijvoorbeeld de opmars van de eikenprocessierups, die op veel plekken onder andere door gebrek aan natuurlijke vijanden kan uitgroeien tot een plaag voor de mens. Gemeenten, waterschappen, provincies, hoveniers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven: iedereen kan een bijdrage leveren aan het herstel van het bodemleven in Nederland.

Talkshow Onder het Maaiveld
Wat betekent een gezonde bodem? En hoe kunnen we een gezonde bodem creëren op verschillende schalen: van kavel, straat, buurt, wijk, stadsdeel naar stedelijk niveau om te komen tot een leefbare omgeving. Hoe gaan we om met de toenemende ruimtevraag voor ‘rode functies’ terwijl ‘groen’ en ‘blauw’ gewenst is in het kader van het oogpunt van leefbaarheid, klimaatverandering en biodiversiteit. Wat is de rol van gemeenten en projectwikkelaars?

Tijdens de talkshow gaat Marcel Bayer, hoofdredacteur van vakblad ROm en Stadszaken.nl, hierover in gesprek met Arda van Helsdingen van Bureau Waardenburg, Esther Bos van Heijmans, Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting, en Marcel Wenker van gemeente Arnhem.

Deelname aan dit event is gratis. Klik hier om u aan te melden.

Onder het maaiveld
Deze talkshow vindt plaats in het kader van het programma Onder het Maaiveld. Een samenwerking tussen IUCN NL, NIOO-KNAW, De Vlinderstichting en het Centrum voor Bodemecologie en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij.