Waar blijft het water tijdens en na regenbuien? - KAN bouwen

Waar blijft het water tijdens en na regenbuien?

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met extreme neerslag. Lokaal variëren vorm en hoeveelheid van die neerslag en de wijze waarop hemelwater stroomt en wordt afgevoerd enorm. Maatregelen vragen daarom om maatwerk. In dit webinar krijgt u inzicht in de (stresstest)buien en de effectiviteit van maatregelen.

Rob van der Velde (WATERmaat) en Jelmer Roosjen (Nelen & Schuurmans) laten u onder meer voorbeelden zien van waar het water tijdens en na een bui blijft. Ook leert u hoe verschillende soorten wateroverlast vragen om verschillende soorten maatregelen.

Aan bod komen:

  • De typologie van de stresstestbuien.
  • Het functioneren van het watersysteem in het stedelijk en landelijk gebied.
  • De interactie tussen stedelijk en landelijk gebied tijdens neerslaggebeurtenissen.
  • Waarom in de ene situatie een maatregel wél effectief is en in de andere niet.

Begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen. U kunt zich tot en met woensdag 9 september aanmelden via de website van stichting RIONED.