Wateroverlast voorkomen met waterdoorlatende bestrating - KAN bouwen

Wateroverlast voorkomen met waterdoorlatende bestrating

Hoe gaan we in de stad om met wateroverlast door een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers? Op 17 september presenteert het consortium van het project De Infiltrerende Stad haar onderzoeksresultaten over waterdoorlatende bestrating via een webinar.

Nieuwsgierig naar twee jaar praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit, beheer en onderhoud én het op de markt brengen van infiltrerende verhardingen en onderliggende systemen?

Meld je dan aan om deel te nemen aan het webinar.

Het webinar start 17 september om 10.30 uur met een opening door Jeroen Kluck en een afsluiting om 12.30 uur door Rutger de Graaf. Opgedane kennis en inzichten worden door Ted Veldkamp samengebracht in een passende marktstrategie. Dat maakt het mogelijk om nóg meer straten in Nederland te voorzien van deze innovatieve oplossingen, om op die manier lokale regenwaterinfiltratie te stimuleren.

De Infiltrerende Stad wordt in samenwerking met de volgende partijen uitgevoerd: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Aquaflow BV, Bufferblock BV, Building changes support, Drainvast, Germieco, Water Innovation Consulting (Hemels water), Markus BV, Ecologisch waterbeheer (Aqua Aurora), Van Gelder Aannemingsbedrijf, Gemeente Bergen, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland.